Deconstructing Accordion (2014)

 • Deconstructing Accordion, druga samostojna plošča akordionista Luke Juharta, je v koprodukciji z Zavodom Sploh izšla pri ugledni nemški založbi Neos. Glasbenik nadaljuje in nadgrajuje komunikacijo med skladateljem in izvajalcem, ki jo je začel že s prvo zgoščenko Dialog (izšla pri Zavodu Sploh 2010). Poleg zanj napisanih skladb, skladb, ki jih je soustvaril ali so-revidiral in ki so imele močan vpliv nanj. je tokrat na zgoščenku uvrstil še lastno kompozicijo hrUP(2013).

 • Kritika Odzven - Maja Juvanc
 • Kritika Dnevnik - Gregor Pompe

 • Luka Juhart - accordion

 • Vito Žuraj (*1979)
 • 01 Silhouette (2012) 07:59

 • Eduard Demetz (*1958)
 • 4 Tracks for Accordion and Samples (2013) 12:06

 • 02 Track 1 02:03
 • 03 Track 2 03:31
 • 04 Track 3 03:22
 • 05 Track 4 03:10

 • Claus-Steffen Mahnkopf (*1962)
 • 06 deconstructing accordion (2000/01–2008) 11:36

 • Arturo Fuentes (*1975)
 • 07 Getmove (2011, rev. 2014) 08:42

 • Luka Juhart (*1982)
 • 08 hrUP (2013) 14:11

 • total time 55:01

 • Released by Zavod Sploh in coproduction with Neos

 • Read more
deconstructing accordion