DUŠA, ŠUM, VENTIL IN ŽICA - koncert/performans (2014)

 • Zamisel: Tomaž Grom
 • Avtorji in izvajalci: Dario Krmpotić, Daniel Marinič, Šaban Karajić, Nermin Frljanović, Nevaip Saliu, Edison Shukriu, Gentijan Ymeri, Miroslav Matić, Tomaž Grom
 • Soustvarjalka: Špela Trošt
 • Oblikovalec svetlobe: Igor Remeta
 • Filmska ekipa: Marion Trotté, Aleš Smolej, Boris Petković
 • Sodelavci na terenu: Adrian Aziri, Algert Skenderi, Anes Husanović, Ill Bylykbashi
 • Producentki: Alma Selimović (Zavod Bunker), Špela Trošt (Zavod Sploh)

 • ...koncertna dvorana/cesta, tradicija/prenova, slišno/nevidno, neslišno/vidno, avtorsko/ljudsko, prisotno/posredovano, fizično/virtualno, prikrito/neposredno, spontano/kodificirano, izvorno/poustvarjeno, akustika/elektronika, Evropa/Jugoslavija...

 • Kako lahko avtorska glasba potone v interpretaciji uličnih glasbenikov in se potem ponovno sestavi v novo avtorsko celoto. Tomaž Grom se je z ekipo podal po ulicah balkanskih mest in svojo avtorsko glasbo ponudil v interpretacijo uličnim glasbenikom iz Prištine, Novega Sada, Tuzle, Maribora, Tetova in Zagreba. Video in avdio posnetki z ulic se v odrskem dogodku mešajo z izvedbo v živo.

 • Trailer 1 (Youtube)
 • Trailer 2 (Youtube)
 • Photos

 • Kritika Dnevnik (Gregor Pompe)

 • SOUL, NOIZE, VALVE and WIRE - concert/performance

 • ...concert hall/street, tradition/renewal, audible/invisible, inaudible/visible, copyright/folk, live/recorded, physical/virtual, concealed/direct, spontaneous/ codified, original/reproduced, acoustics/electronics, Europe/Yugoslavia...

 • Original music can be dissolved in the interpretation of street musicians and then again reassembled into a new original whole. Tomaž Grom went to Balkan city streets and offered his original music to interpretation by street musicians from Priština, Novi Sad, Tuzla, Maribor, Tetovo and Zagreb. These musicians usually happen to be immigrants who were forced to leave their homes for political or economic reasons. Some of them are homeless and beggars, self-taught or academically educated musicians, but all of them carry their own story. With this project Tomaž Grom wants to erase or at least blur the boundaries, which exist in the perceptions of people. And music is precisely the medium, which has explicit potential to bring people together and provide inspiration for new visions. On stage individual stories will unite in the common music context without considering delimitations. Video and audio recordings from the streets will intervene with live performance.duša šum ventil in žica duša šum ventil in žica