Zavod Sploh

Neforma_Reflection

Marko Jenič, Jure Boršič, Andrej Fon, Andreja Rauch Podrzavnik_foto: Sploh
Marko Jenič, Jure Boršič, Andrej Fon, Andreja Rauch Podrzavnik_foto: Sploh

Mladi teoretiki s področja uprizoritvenih umetnosti in glasbeniki kritiki/muzikologi sodelujejo kot »zunanje oko oziroma uho«. Na licu mesta izbrane vtise skušajo strniti v eseje in analize Neforme in s tem raziskati domet, namen in potenciale, ki medsebojno prečijo omenjeno platformo. Ideja je, mlade avtorje spodbujati k premisleku tovrstnih dogodkov, opozarjati na njihov obstoj in ozaveščati občinstvo. Beleženja naslavljajo vprašanja, kako misliti meje ustvarjalnega polja, omogočajo ustrezno refleksijo sočasne produkcije in vzpostavljajo temelje miselnih vstopov v konkretne primere iz prakse ter spodbujajo kreativni dialog med teorijo in prakso.

Ina Puntar: Neforma 21.2.2018

Strokovno seciranje prakse za kontinuiran razvoj refleksije

Follow us
and stay informed