Irena Tomažin Zagoričnik: Mes(t)o glasu/Moved By Voice 2017

  See English below

  Predstava Irene Tomažin Zagoričnik Mes(t)o glasu je nadaljevanje raziskovanja odnosa med telesom, glasom in prostorom. Tokrat se je avtorica s tremi soustvarjalkami posvetila raziskovanju mnogoterih izvorov glasu, njegove mesenosti, materialnosti in duhovnosti, njegovega pomena in mesta v vsakdanjem življenju. Gre za raziskovanje procesov, ki se zgodijo, ko volja kultiviranega mesa popusti in dopusti, da se iz čuječega in občutljivega mes(t)a pojavi glas zgolj v svoji prisotnosti, razrešen dihotomije med subjektom in objektom, med kulturo in naravo, med individualnim in družbenim, med ranljivim bitjem in močjo uprizarjanja.
  Kako dopustiti, da se zgodi glas kot oživljanje in prisluškovanje mnogoteremu zvočnemu prostoru znotraj in zunaj posameznega in skupnega telesa? Telesa, ki posluša in rezonira s slišanim. Glas je včasih otipljiv in neposredno vstopa v telo, bližina tega mesta pa nam je zaradi pozabe in odtujitve naše najbolj mesene notranjosti čudno tuja.

  Kritike:
 • Glas tako gost, da bi vanj lahko zarezali : Pia Brezavšček (Dnevnik)
 • Glas je bil pač prej. : Nina Dragičević (Odzven)

 • Avtorica koncepta: Irena Tomažin Zagoričnik
  Soustvarjalke in izvajalke: Adriana Josipović, Nika Rozman, Irena Tomažin Zagoričnik, Nataša Živković
  Dramaturgija: Barbara Korun
  Zvočni prostor: Tomaž Grom
  Oblikovanje in vodenje luči: Urška Vohar
  Kostumi: Mateja Fajt
  Oblikovanje in fotografija: Hanna Juta Kozar / Tomaž Šantl
  Fotografija: Nada Žgank
  Izvršna produkcija: Sabina Potočki
  Produkcija: EMANAT
  Koprodukcija: Zavod Sploh
  Partner: Bunker/SMEEL
  Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

  The performance Moved by Voice by Irena Tomažin Zagoričnik continues her exploration of the relation between the body, voice, and space. Tomažin and her collaborators undertake a research into the multiple sources of voice, its flesh, its materiality and metaphysical properties, and scrutinize its meaning and place in everyday life. This is an investigation of the processes that take place when the will of the cultivated flesh slackens and permits the presence of the voice, disburdened of the dichotomy between subject and object, culture and nature, the individual and the social, between the vulnerable body and the power of performance, to grow out of the cautious and delicate space/flesh.

  How to let the voice come out as resuscitation and giving ear to the manifold sound space in and outside of the individual and collective bodies? The body that listens and resonates with the heard. Every so often, the voice becomes tangible and enters the body directly – the closeness of this place is strangely uncanny because we are oblivious and alienated from our innermost flesh.

  Concept: Irena Tomažin Zagoričnik
  Co-created and performed by: Adriana Josipović, Nika Rozman, Irena Tomažin Zagoričnik, Nataša Živković
  Dramaturgy: Barbara Korun
  Sound space: Tomaž Grom
  Light design: Urška Vohar
  Costumes: Mateja Fajt
  Design and photography: Hanna Juta Kozar / Tomaž Šantl
  Photography: Nada Žgank
  Executive producer: Sabina Potočki
  Production: EMANAT
  Co-production: Zavod Sploh
  Partner: Bunker/SMEEL
  Media support: Radio Študent
  Financial support: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana


mesto glasu photo: Tomaž Šantl