NEFORMA - serija glasbeno-plesnih improvizacij

Serija improvizacij omogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje ustvarjalcev s področja sodobnih glasbenih praks in umetniki s področja sodobnega plesa. Redni improvizacijski nastopi spodbujajo preverjanje lastnih principov ustvarjanja, soočenje z drugimi izvajalci, raziskavo postopkov in refleksijo, ter hkrati seznanjajo javnost z ustvarjalnimi potenciali na omenjenih umetniških področjih.Vnaprej bodo dogovorjene le glasbene in plesne zasedbe posameznega dogodka, ki bo temeljil na postavkah improvizacije in interakcije. Nekateri dogodki bodo povsem improvizirani, drugi pa bodo kombinacija strukturiranega plesa in improvizirane glasbe oziroma strukturirane glasbe in improviziranega giba. Neforma želi spodbuditi sodelovanje različnih avtorjev, ter jim omogočiti platformo za preizkus njihovih postopkov ustvarjanja.

Kuratorja: Katja Legin in Jošt Drašler

Nastaja v produkciji Zavoda Sploh, s pomočjo Ministrstva za kulturo RS, ter partnerjev En-Knap in Španski borci.

Series of improvisations allows interconnection and mutual understanding of artists in the field of contemporary music and in the field of contemporary dance. Regular improvisational performances promote verification of creation principles, confront with the other contractors, survey procedures and reflection, and at the same time familiarize the public with the creative potentials in these artistic fields. Beforehand only music and dance ensembles will be agreed, other performance will be based on improvisation and interaction. Some of the events will be completely improvised, while others will be structured combination of dance and improvised music or structured music and improvised movement. Neforma wishes to encourage the participation of different authors, and give a platform to test their procedures of creation. The programme is realized in production of Sploh Institute, with co-funding of Ministry of Culture of Republic of Slovenia and partners En-Knap and Španski borci.

Curators: Katja Legin & Jošt Drašler

click to PHOTO album

neforma