NIŠTRC (2008)

Zvočni performans

  • Producent: Zavod Sploh
  • Koproducent: Yanvii - Italija
  • Premiera: Mestni muzej Ljubljana - 20.12.2008
  • Zamisel: Tomaž Grom, Špela Trošt
  • Izvajalci: Tomaž Grom, Nuka Grom, Enej Grom, Aria Bragalini, Devi Bragalini, Niko Novak, Marina Gumzi, Dj Bakto, Alja Kapun, Grega Zorc

Skozi obliko performansa so javno izvedena zvočna in glasbena dela avtorja Tomaža Groma, ki do zdaj niso prišla v javnost. Gre za dela namenjena uprizoritvenim umetnostim in filmu, nastala v zadnjih 15 letih, ki so jih režiserji ali koreografi iz različnih razlogov zavrnili oziroma niso uporabili. Projekt gre v tematskem smislu korak naprej od zvočnega performansa BRUTO, ki se je omejil na birokratske pogoje in njihov odzven umetniškega ustvarjanja. Tokrat pa nas bolj kot izhodišča, zanima usoda umetniškega izdelka. Avtor ponuja svoje delo, gledalec, poslušalec izbira, kaj in kako bo sprejel/kupil.

Ideja je nastala iz potrebe zlitja umetniškega delovanja na glasbenem in gledališkem področju. Glasba kot povsem abstraktna umetnost in gledališče kot predvsem konkretna, stvarna umetnost postaneta osnova za zvočni performans. Performans se sprašuje o diktiranem in svobodnem avtorstvu, o razmerju med avtorstvom in zgolj izvajanjem umetniške akcije, med zavednim in nezavednim avtorstvom, med zavestno kontroliranimi in naključno vzpostavljenimi pomeni in znaki. Torej premislek o lastnem mediju ustvarjanja, o zavračanju lastnega medija, ustaljenih postopkih, principih, o pritisku na umetniško proizvodno/potrošnjo. Z vsemi omenjenimi temami se NIŠTRC ukvarja neposredno in posredno preko zvočnega in glasbenega materiala avtorja Tomaža Groma. Giblje se znotraj glasbenega, performativnega in vizualnega polja ustvarjanja.

Foto: Marcandrea


nistrc tomaz grom nistrc tomaz grom nistrc tomaz grom