Plovilo / Vessel (2015)

  • Samo Kutin:
  • kompozicije / compositions, prepariran / modified hurdy gurdy,
  • terenski posnetek in orglice / field recording and harmonica

  • posnel / recorded by Samo Kutin @ Stranska vas
  • fotografija / photo: Emil Jalovec
  • mix: Aldo Ivančič
  • oblikovanje / design: Ana Marija Garafol, Jani Peternelj
  • založil / released by Zavod Sploh (2015) v koprodukciji z / in co-production with l'innomable.

  • Review(SLO): Radioštudent - Aleš Rojc