PRIVID, PRISLUH - audiovizualno delo (2012)

  • Zamisel in izvedba: Tomaž Grom
  • Glasba in videopodoba: Franz Hautzinger, Jonas Kocher, Seijiro Murayama, Olivier Toulemonde, Tomaž Grom
  • Tekst: Špela Trošt
  • Snemanje in obdelava videa: Ana Čigon
  • Produkcija: Zavod Sploh v sodelovanju s festivalom Sonica

Privid, prisluh je delo v nenehnem nastajanju. Je soočanje neprisotnih, tehnološko reproduciranih izvajalcev z neposredno prisotnostjo glasbenika v koncertnem kontekstu.

V sodobnosti se zdi, da je prisotnost organskega telesa odveč in da jo lahko nadomestimo s tehnologijo. Tehnološke realizacije resničnosti v digitalnih, virtualnih in kibernetičnih svetovih meseno telesno prisotnost nadomeščajo z bazami podatkov, zapisov, diagramov... Tehnološki sistemi, ki spreminjajo telo v množico umetnih podatkov, vzdržujejo in še poglabljajo sodobno travmatičnost odnosa med naravnim in umetnim telesom.

Danes prevladuje izmuzljiva, razpršena, raztelešena in neoprijemljiva prisotnost. Ker se sodobna prisotnost ne podreja fiziološkim omejitvam oblike, prostora in časa, lomi meje med realnim in fiktivnim. Rezultat številnih tehnoloških obdelav je hiperprodukcija simulakrov in vseprisotni spektakel tehnološko dovršene forme.


Video (youtube): Privid prisluh on festival Sonica in Ljubljanaprivid prisluh mix