Neposlušno / Sound Dissobedience

glasbena tveganja na preizkušnji/music risk-taking tested

27., 28., 29. October 2016 Ljubljana, Španski borci, MSUM


ČETRTEK/THURSDAY, 27.10.2016

14h do 17h glasbena delavnica (John Russell)

18:00 Tomaž Grom: Imštrument - MSUM

20:00 Isabelle Duthoit / Franz Hautzinger

21:00 Zlatko Kaučič / Agustí Fernández / Evan Parker


PETEK/FRIDAY, 28.10.2016

14h do 17h glasbena delavnica (John Russell)

18:00 Luka Zagoričnik - lecture

20:00 Enrico Malatesta / Christian Wolfarth

21:00 John Russell / Julie Kjaer

22:00 Martin Blume / John Butcher / Wilbert de Joode


SOBOTA/SATURDAY, 29.10.2016

14h do 17h glasbena delavnica (John Russell)

20:00 Concert with workshop participants (John Russell)

21:00 Katharina Klement

22:00 Alex Ward / Steve Noble


Workshop with John Russell

Neposlušno ustvarja pogoje za prakticiranje improvizacije in za razvoj improvizacijskega potenciala.

Improvizirano glasbo je treba izvajati redno. Na festivalih, koncertih, v zasebnosti, v skupinah, solistično in še posebej v novih situacijah, ko so glasbene izkušnje in pričakovanja na preizkušnji.

Neposlušno je prostor izmenjav, kjer se na koncertih, delavnicah, predavanjih in v drugih formah križajo raznovrstne mejne glasbene prakse.

Sound Disobedience creates an ambiance for practicing improvisation and for developing one’s potential for improvisation.

Improvised music needs to be performed regularly. At festivals, concerts, in private, in groups, solo and especially

in new situations, as one's musical experience and expectations are being put to the test.

Sound Disobedience is a space for exchange, where by way of concerts, workshops, lectures, and other forms, different border-line musical practices can interact with each other.