Neposlušno / Sound Dissobedience

glasbena tveganja na preizkušnji/music risk-taking tested

23., 24., 25. March/marec 2017 Ljubljana, Španski borci


ČETRTEK/THURSDAY, 23.03.2017

14h do 17h glasbena delavnica (Burkhard Beins, Andrea Neumann)

20:00 Luís Vicente,Onno Govaert, Seppe Gebruers

21:00 dieb 13, Phil Minton

22:00 Burkhard Beins, Andrea Neumann


PETEK/FRIDAY, 24.03.2017

14h do 17h glasbena delavnica (Burkhard Beins, Andrea Neumann)

18:00 Dirar Kalash - lecture/talk

20:00 Susanna Santos Silva, Dirar Kalash

21:00 Samo Kutin & Boris Baltschun

22:00 Daniel Thompson, Tom Jackson, Vid Drašler


SOBOTA/SATURDAY, 25.03.2017

14h do 17h glasbena delavnica (Burkhard Beins, Andrea Neumann)

20:00 Concert with workshop participants (Burkhard Beins, Andrea Neumann)

21:00 David Stackenäs

22:00 Sarah Gail Brand, John Edwards, Steve Beresford, Mark Sanders


Workshop with Burkhard Beins and Andrea Neumann

Neposlušno ustvarja pogoje za prakticiranje improvizacije in za razvoj improvizacijskega potenciala.

Improvizirano glasbo je treba izvajati redno. Na festivalih, koncertih, v zasebnosti, v skupinah, solistično in še posebej v novih situacijah, ko so glasbene izkušnje in pričakovanja na preizkušnji.

Neposlušno je prostor izmenjav, kjer se na koncertih, delavnicah, predavanjih in v drugih formah križajo raznovrstne mejne glasbene prakse.

Sound Disobedience creates an ambiance for practicing improvisation and for developing one’s potential for improvisation.

Improvised music needs to be performed regularly. At festivals, concerts, in private, in groups, solo and especially

in new situations, as one's musical experience and expectations are being put to the test.

Sound Disobedience is a space for exchange, where by way of concerts, workshops, lectures, and other forms, different border-line musical practices can interact with each other.