Neposlušno / Sound Disobedience

glasbena tveganja na preizkušnji/music risk-taking tested

22., 23., 24. March/marec 2018 Ljubljana, Španski borci


ČETRTEK/THURSDAY, 22.03.2018

16h do 18:30h glasbena delavnica/workshop (Wilbert de Joode)

20:00 Bolcsó Bálint, Antti Virtaranta, Ina Puntar, Ana Kravanja

21:00 Bertrand Denzler, Hans Koch

22:00 Sudo quartet - Joëlle Léandre, Sebi Tramontana, Carlos Zíngaro, Paul Lovens


PETEK/FRIDAY, 23.03.2018

14h do 17h glasbena delavnica/workshop (Wilbert de Joode)

18:00 Kaja Draksler - lecture/talk

20:00 Superimpose *(Matthias Müller, Christian Marien) & Sofia Jernberg

21:00 Martin Küchen

22:00 Kaja Draksler, Wilbert de Joode, Aleksandar Škorić


SOBOTA/SATURDAY, 24.03.2018

14h do 17h glasbena delavnica/workshop (Wilbert de Joode)

20:00 Concert with workshop participants (Wilbert de Joode)

21:00 Irena Tomažin, Xavier Charles, Lee Patterson

22:00 Pascal Niggenkemper


Neposlušno ustvarja pogoje za prakticiranje improvizacije in za razvoj improvizacijskega potenciala.

Improvizirano glasbo je treba izvajati redno. Na festivalih, koncertih, v zasebnosti, v skupinah, solistično in še posebej v novih situacijah, ko so glasbene izkušnje in pričakovanja na preizkušnji.

Neposlušno je prostor izmenjav, kjer se na koncertih, delavnicah, predavanjih in v drugih formah križajo raznovrstne mejne glasbene prakse.

Sound Disobedience creates an ambiance for practicing improvisation and for developing one’s potential for improvisation.

Improvised music needs to be performed regularly. At festivals, concerts, in private, in groups, solo and especially

in new situations, as one's musical experience and expectations are being put to the test.

Sound Disobedience is a space for exchange, where by way of concerts, workshops, lectures, and other forms, different border-line musical practices can interact with each other.

* Superimpose (Matthias Müller, Christian Marien) travel is funded by Berlin Senate Department for Culture and Europe

tomaz grom