RR - raziskava, refleksija

Delavnica o prosti improvizaciji je namenjena vsem glasbenim ustvarjalcem, ki jih zanima muziciranje. Deloma se zgleduje po londonski delavnici, ki jo že vrsto let vodi tolkalec Eddie Prevost.

Odvija se vsak torek od 12h do 15h v Španskih borcih na Zaloški 61 v Ljubljani. Vsak mesec organiziramo tudi koncerte. Glasbene zasedbe sestavljajo udeleženci delavnice. Usmerja jo Tomaž Grom.

Za morebitna vprašanja: gromtomaz@gmail.com ali 041912849.

Pri glasbenem ustvarjanju je nujno racionalno odkrivanje in eksperimentiranje skozi prakso. Ni dovolj, da imamo le idejo. Prevečkrat smo priča konceptom, ki se jim v praksi zgodi samomor. Najboljše ideje se porajajo iz prakse. Zato bo delavnica bazirala na kriterijih, ki bodo redno preverjeni v praksi. Bazirala bo na nekaj operativnih sugestijah, na nasvetih in spodbudah, ki glasbeniku nalagajo, naj material, ki ga uporablja za ustvarjanje glasbe, razume kot neskončno zalogo, namenjeno produkciji zvoka. Izhodišče, ki naj vodi glasbenika je, da med njim in njegovim izvorom zvoka obstaja pretočno razmerje, sposobno veliko večih odgovorov, kot si jih lahko zamisli. Glasbenik je povabljen k preizkušanju in raziskovanju brez specifičnih ciljev in pričakovanj, da je treba najti rešitve, odgovore ali iskati rezultate. Paradoksalno lahko prav tako “brezciljno” ustvarjanje pripelje do najzanimivejših rešitev ali rezultatov. In te rešitve tako postanejo del samoinvencije. (Eddie Prevost o svoji delavnici)

Partnerji pri projektu: Španski borci

raziskava in refleksija