Tao G. Vrhovec Sambolec: Brati Branje / Reading Reading 2017

  See English below

  Predstavitev in začasna postavitev projekta v nastajanju. (Čitalnica Španskih borcev, 20.12.2017)

  Projekt Brati branje je večletni projekt, ki skozi medij zvoka raziskuje časovne odnose in razlike med branjem in govorjenjem pisanega besedila. Poglablja se v izkušnjo branja kot vmesnika med notranjim mentalnim svetom in zunanjim svetom in se sprašuje, ali ni morda to, kar ju razmejuje, spremenljiva časovna in virtualna vrzel, ki je v nasprotju s trdno telesno-materialno mejo.
  V tem smislu projekt naslavlja dejavnost branja kot fizično naseljevanje prostora, pri čemer natisnjeno besedilo funkcionira kot načrt za nematerialno arhitekturo, ki ga bralec s pogledom očrta in z umom mentalno naseli, z glasno izgovorjavo pa ta prostor tudi materializira. Bralec tako v procesu branja in (glasnega) izgovarjanja branih besed besedilo istočasno naseljuje in materializira.

  Pričujoča predstavitev projekta v nastajanju se bo odvijala v čitalnici Španskih borcev kot začasna postavitev in predstavitev besed, besedil in knjig ter branja, gledanja in poslušanja, da bi razprla nezaznavne časovne vrzeli, ki nastajajo v prepletanju odnosov med časovnostmi napisanih besed, jecljajočega očesa, ustne mišice, toka misli ter izgovorjenega in neizgovorjenega glasu.v

  Razvoj softvera: Darien Brito
  Koprodukcija: Zavod Sploh in Zavod Projekt Atol
  Podpora: Nizozemski Creative Industries Fund, Mintrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana

  Reading Reading is a long term artistic research project that is through sound investigating the relations and differences between the temporalities of reading and speaking a text. The research attempts to investigate the experience of reading as an interface between our interior mental state and the exterior world, asking whether what separates the two is a temporal, flexible and virtual gap, as opposed to a fixed corporal/material border.

  In this sense, the project addresses the activity of reading a text as similar to inhabiting a place. The text is a blueprint of immaterial architecture, outlined by the reader’s gaze and inhabited by the reader’s mind. The pace of reading temporalises the printed words, while the voice materialises them. Through reading (and speaking), the text is simultaneously being materialised and mentally inhabited.

  The current presentation will take place in the reading room of cultural centre Španski Borci as a temporary installation and a presentation. Displaying words, texts, books and engaging in the activities of reading, looking and listening will serve as a situation for exploring and unfolding the imperceptible temporal gaps that occur in the process of interference between the temporal relations of written words, stuttering eye, mouth muscle, flow of thoughts, and uttered and un-uttered voice.

  Software development: Darien Brito
  Coproduced by Zavod Sploh & Zavod Projekt Atol
  Supported by Creative Industries Fund, The Netherlands, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, and City of Ljubljana


brati branje