Tao G. Vrhovec Sambolec: Rhythms Of Presence

  See English below

  Tao G. Vrhovec Sambolec: Ritmi prisotnosti (2015)
  Errant Bodies Project Space, Berlin

  Razstava / rezidenca od 20.11. do 19.12.2015
  Odpiralni čas: od četrtka do nedelje, 11:00-17:00, in po dogovoru
  Intervencija Stefan Thut: 5.-7.12. 2015

  Postavitev Ritmi prisotnosti vsebuje dve veliki talni površini. Ena je diskretno nameščena na neznani lokaciji, druga pa v razstavnem prostoru. Obe sta enake velikosti in oblike. Površina tal na neznani lokaciji zaznava korake ljudi, katerih časovne in prostorske informacije oddaja v razstavni prostor, kjer mreža mehanskih tolkalc nevidno udarja ritme teh daljinsko zaznanih korakov in pod talno površino sledi njihovi poti. Prek osredotočanja na ritme in poti vsakodnevne hoje si postavitev Ritmi prisotnosti prizadeva zaobjeti nevidne vidike hoje in raziskati, kako vplivajo na predstave prisotnosti, subjektivnosti, časovnosti in prostorskosti. S premeščanjem in prekrivanjem ritmov hoje in poti enega prostora v drugega instalacija ustvarja hibriden in asimetričen prostor, kjer se hkrati prepletata dve sedanjosti in dve prisotnosti.
  Tla, ki nevede postanejo performativna in tla, ki oddajajo sled korakov neznanega porekla, skupaj tvorita odprt prostor, ki je tu, nekje drugje in v istem trenutku nikjer in vmes. Ko vstopimo v ta prostor naselimo dejansko ozemlje, ki pa je brezsmerno in ga ni moč kartografsko umestiti.

  V času razstave bodo v Errant Bodies Project Space povabljeni umetniki, plesalci, misleci, pisatelji in glasbeniki, da naselijo, preizprašujejo, delujejo, raziskujejo, interpretirajo in da si skupaj zamišljamo, kaj lahko ta prostor postane.
  Instalacija Ritmi prisotnost je del triletnega umetniškega raziskovalnega projekta (obdobje 2013-2016), ki se izvaja v okviru Norwegian Artistic Research Programme na Akademiji za umetnost in oblikovanje Bergen, Norveška.

  Razvoj programske in strojne opreme: Mr. Stock Vmesniki
  Mizarji: Seamus Cater, Bill Earwaker

  Koprodukcija:
  Norwegian Artistic Research Programme in Akademija za umetnost in oblikovanje, Bergen
  Zavod Sploh, Ljubljana - Slovenija
  Zavod Projekt Atol, Ljubljana - Slovenija
  Španski Borci

  Podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
  Sponzorji:
  Future-Oblika GmbH
  Tremba GmbH
  Showbots Engineering GmbH
  Zahvala gre Jamesu Beckettu
  Rhythms Of Presence (2015) Installation by Tao G. Vrhovec Sambolec Artist in residence at Errant Bodies Project Space, Berlin

  Opening: Friday, November 20th, 2015 at 19:00 – 21:00
  Exhibition from 20.11.2015 – 19.12.2015
  Opening times: Thursday to Sunday, 11:00 – 17:00 and by appointment
  Intervention by Stefan Thut: 5.12 – 8.12. 2015, times TBA

  Errant Bodies
  Kollwitzstrasse 97
  10435 Berlin
  www.errantbodies.org

  The installation Rhythms of Presence is comprised of two large floor surfaces. One is discretely installed at an undisclosed location and the other in the exhibition space. They are identical in size and shape. The floor surface at the undisclosed location is sensing human steps, transmitting their temporal and spatial information to the exhibition space, where a grid of mechanical knockers is invisibly tapping the rhythms of the remotely detected steps and following their paths from below the floor surface. Focusing solely on rhythms and paths of everyday walking, the installation Rhythms Of Presence aims to capture the invisible aspects of walking and investigate how they contribute to constituting presence, subjectivity, temporality and spatiality.

  Displacing and superimposing the walking rhythms and paths of one place to those of another, the installation creates a hybrid and asymmetrical space where two simultaneous present times and presences interfere. A floor that becomes unknowingly performative and a floor that echoes steps from an unknown origin together form an open unsitely space that is both here, somewhere else and at the same instance nowhere and in-between. Stepping in this space one inhabits a concrete, yet un-mappable and disoriented territory.

  During the exhibition at Errant Bodies Project Space artists, dancers, thinkers, writers and musicians will be invited to inhabit, question, activate, investigate, interpret and together imagine this space in becoming.

  The installation Rhythms Of Presence is part of the three-year artistic research project (2013-2016) carried out under the Norwegian Artistic Research Programme at Bergen Academy of Art and Design, Norway.

  Software and hardware development: Mr. Stock Interfaces
  Carpenters: Seamus Cater, Bill Earwaker

  Co-produced by:
  Norwegian Artistic Research Programme and Bergen Academy of Art and Design
  Zavod SPLOH, Ljubljana - Slovenia
  Zavod Projekt Atol, Ljubljana – Slovenia
  Španski Borci

  Supported by: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia
  Sponsored by: Future-Shape GmbH Tremba GmbH Showbots Engineering GmbH – BERLIN
  Thanks to James Beckett


 • Tao G. Vrhovec Sambolec - more info
rhythms of presence rhythms of presence