Zavod Sploh
SluhodvodNapovednikArhivFotografijaVideo

Sluhodvod

Cikel Sluhodvod bo v letu 2019 zaživel v petih edicijah, v sklopu katerih se bodo odvile žanrsko odprte in medijsko fluidne raziskave na področju zvočnega, vizualnega in relacijskega. 
Zasnovan je kot prostor vključevanja in povezovanja različnih medijev znotraj glasbenega dogodka. Na produkcijskem nivoju zagotavlja poglobljeno metodologijo ustvarjanja in soustvarjanja, koncipiranja in kontekstualizacije, kolektivnega kreiranja in osmišljanja sodobne glasbe. Vzpostavlja platformo za daljše in intenzivnejše iskanje, eksperimentiranje, preizkušanje in povezovanje med glasbeniki (improvizatorji, poustvarjalci sodobne komponirane glasbe, skladatelji, zvočnimi umetniki), muzikologi in drugimi teoretiki ter ustvarjalci različnih izraznih polj (video, mešani mediji, pisci ...). 

Projekt je usmerjen k spodbujanju in razvijanju glasbeno, zvočno in izvajalsko naprednih postopkov, principov in načinov ustvarjanja in recepcije umetniških vsebin in oblik. Pri tem želi opolnomočiti važnost razlogov, ki ustvarjalca peljejo do javnega umetniškega dejanja, ter prepoznavanje razlogov, smisla, pa tudi izbora postopkov, načinov, glasbenega jezika in drugih prvin s strani občinstva. Artikulirano izhodišče in osmišljena gesta dajeta možnost specifičnega umetniškega in širšega družbenega vpliva. Sluhodvod vzpostavlja premislek kot izhodišče in cilj ustvarjalnega dejanja. Naslavlja kolektivni kreativni proces in rahlja teoretske, institucionalne in tehnološke meje.

Stalni kolektiv:
Tisa Neža Herlec, Tilen Lebar, Ivana Maričić, Mauricio Valdés San Emeterio 
Fotografije: Marcandrea

Sluhodvod #1: Resonance - Španski borci
Gost: Staš Vrenko

Sluhodvod #2: Delci - Španski borci, kavarna Internacionala
Gostja: Neža Bojović

Sluhodvod #3 - Portorož, v okviru festivala Izis
Gosta: Tery Žeželj, Vid Drašler

Sluhodvod #4: Kazalnik - Španski borci
Gosti: Marko Čeh, Staš Vrenko, Weronika Partyka


Pisanja:

Ivana Maričić: Sluhodvod #4: Kazalnik, Centralala, 18.12.2019
Ivana Maričić: Sluhodvod II: Delci, Centralala, 18.5.2019
Tisa Neža Herlec in Ivana Maričić: Sluhodvod - cikel uključevanja in povezovanja različnih medijev, Centralala, 24.2.2019

1.3.2019

Sluhodvod #1: Resonance

Stalni kolektiv:
Tisa Neža Herlec
Tilen Lebar
Ivana Maričić
Mauricio Valdes San Emeterio

Gost dogodka: Staš Vrenko

Resonance je zvočna instalacija v svoji formi in laboratorij v svoji esenci. Obiskovalec postane kurator lastne edinstvene izkušnje, ko se prosto premika po konstruiranih toposih, v katerih se sooči z objekti interakcije, interaktivi, katerih gonilni koncepti so prosta improvizacija, interferenca, empatija, zvočna krajina, imerzija, multisenzorični doživljaj in tako naprej.
Z omogočeno selektivnostjo posameznika pri doživljanju Resonance se meja med ponujenim konkretnim in subjektivnim doživljanjem zabriše. Vzpostavlja se meta-refleksiven proces med človekom, ki kontemplira vire senzoričnih impulzov, in viri, ki se odzivajo na človeka. Pluralizem posamičnih izkušenj je željen in neizbežen, med posamezniki omogoča začetek diskurza.

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni