Zavod Sploh
SluhodvodNapovednikArhivFotografijaVideo

Sluhodvod

Cikel Sluhodvod bo v letu 2019 zaživel v petih edicijah, v sklopu katerih se bodo odvile žanrsko odprte in medijsko fluidne raziskave na področju zvočnega, vizualnega in relacijskega. 
Zasnovan je kot prostor vključevanja in povezovanja različnih medijev znotraj glasbenega dogodka. Na produkcijskem nivoju zagotavlja poglobljeno metodologijo ustvarjanja in soustvarjanja, koncipiranja in kontekstualizacije, kolektivnega kreiranja in osmišljanja sodobne glasbe. Vzpostavlja platformo za daljše in intenzivnejše iskanje, eksperimentiranje, preizkušanje in povezovanje med glasbeniki (improvizatorji, poustvarjalci sodobne komponirane glasbe, skladatelji, zvočnimi umetniki), muzikologi in drugimi teoretiki ter ustvarjalci različnih izraznih polj (video, mešani mediji, pisci ...). 

Projekt je usmerjen k spodbujanju in razvijanju glasbeno, zvočno in izvajalsko naprednih postopkov, principov in načinov ustvarjanja in recepcije umetniških vsebin in oblik. Pri tem želi opolnomočiti važnost razlogov, ki ustvarjalca peljejo do javnega umetniškega dejanja, ter prepoznavanje razlogov, smisla, pa tudi izbora postopkov, načinov, glasbenega jezika in drugih prvin s strani občinstva. Artikulirano izhodišče in osmišljena gesta dajeta možnost specifičnega umetniškega in širšega družbenega vpliva. Sluhodvod vzpostavlja premislek kot izhodišče in cilj ustvarjalnega dejanja. Naslavlja kolektivni kreativni proces in rahlja teoretske, institucionalne in tehnološke meje.

Stalni kolektiv:
Tisa Neža Herlec, Tilen Lebar, Ivana Maričić, Mauricio Valdés San Emeterio 
Fotografije: Marcandrea

Sluhodvod #1: Resonance - Španski borci
Gost: Staš Vrenko

Sluhodvod #2: Delci - Španski borci, kavarna Internacionala
Gostja: Neža Bojović

Sluhodvod #3 - Portorož, v okviru festivala Izis
Gosta: Tery Žeželj, Vid Drašler

Sluhodvod #4: Kazalnik - Španski borci
Gosti: Marko Čeh, Staš Vrenko, Weronika Partyka


Pisanja:

Ivana Maričić: Sluhodvod #4: Kazalnik, Centralala, 18.12.2019
Ivana Maričić: Sluhodvod II: Delci, Centralala, 18.5.2019
Tisa Neža Herlec in Ivana Maričić: Sluhodvod - cikel uključevanja in povezovanja različnih medijev, Centralala, 24.2.2019

2.8.2019

Sluhodvod #3: Portorož

V tretji ediciji cikla Sluhodvod se ponovno ukvarjamo s preizpraševanjem statusa umetniškega dela kot zaključene celote, tokrat s premikom in vdorom v neznan prostor z drugačnimi zahtevami.

Dogodek je del festivala IZIS in se bo zgodil v razstavnem prostoru bivšega skladišča soli Monfort. Glavna tema letošnjega festivala je invazija, zato skušamo dogodek koncipirati kot zvočno okupacijo javnega prostora. Vodilo dogodka je tako spreminjanje kontekstov, ki so nujni za vrednotenje in opomenjanje dela samega. S tem skušamo razstaviti kolektivni proces ustvarjanja, poslušanja in reflektiranja glasbe ter osvetliti vsak del posebej. V ozadju leži predvsem izpostavljanje pomanjkanja reflektivnega prostora umetniških del ter posledično umanjkanje kritičnih sposobnosti za vrednotenje le-teh. Odsotnost kritične misli mnogokrat rezultira v legitimiranju umetniškega dela kot nedotakljivega, kar med drugim utrjuje tudi status avtorja.
Cilji Sluhodvodovega cikla pa so prav preizpraševanje funkcije avtorja umetnika in odpiranje novih prostorov interakcije in mišljenja zvoka.

Sodelujoči: Mauricio Valdes San Emeterio, Ivana Maričić, Tilen Lebar, Tery Žeželj in Vid Drašler

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni