Raziskava_Arhiviranje

Raziskava_Arhiviranje združuje raziskovalno, arhivsko, publicistično, zgodovinsko in teoretsko delo na področju tako imenovanih mejnih glasbenih praks. Raziskavi obstoječega stanja v teoriji in praksi, bosta sledili teoretska obravnava in refleksija. Obravnavano polje bodo različni avtorji naslovili iz različnih metodoloških in teoretskih izhodišč. Raziskava bo zastavljena kot arhiviranje in obenem zgodovinjenje sodobnosti, prvenstveno na polju mejne glasbe, a posredno tudi v smislu širšega družbenega prostora in časa ter pripadajočih miselnih tokov in umetniških paradigem.

Naš namen je raziskati:

a) kdaj in kako so se v slovenski glasbeni praksi pojavile mejne glasbene vsebine in oblike;
b) v kolikšni meri jih obravnava pripadajoč teoretski in pred-teoretski (promocijski, publicistični) diskurz;
c) kako lahko razložimo konkretni preplet teh ustvarjalnih praks in reflektirajočih diskurzov preko specifik lokalnega kulturnega ekosistema.

Analizirali bomo torej oblike udejanjanja mejnih glasbenih praks ter načine, na katere jih družba reflektira. Raziskati želimo tudi to, kateri deležniki, institucije in drugi akterji so bili odločilni za vzpostavitev obstoječega polja mejnih glasbenih praks in teoretskega diskurza  v našem prostoru.

- Mario Batelić: Jazz s klicajem!, spremna beseda k albumu Mnogobolje, 2020
- Luka T. Zagoričnik: Stičišča v razliki, spremna beseda k albumu Uho je senca očesa, 2019
- Luka T. Zagoričnik: Poglobitev omejenega prostora, spremna beseda k albumu Omejeno gibanje, 2019
- Primož Trdan: Komponirati šum, pred koncertom Black Page Orchestra, 13.5.2019
- Luka T. Zagoričnik: Tvorna konfliktnost, programska knjižica Neposlušno 2018
- Edwin Prévost: Na poti k protejski tradiciji, spremno besedilo v zgoščenki Neposlušno 2012


Povezave na referenčne vsebine:

O sluhodvodu za Centralala, 24.2.2019

kritika koncerta Johna Tilburyja, Radio Študent, 24.9.2016

- Anže Zorman: Komponirani idiom Tomaža Groma, Sigic 24.01.2014

- Luka Zagoričnik: Odzven improvizacije?, Odzven 16.03.2011

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni