SURFACE STUDIES - zvočno - vizualni performans (2014)

  • Avtor: Tao G. Vrhovec Sambolec

  • S tem ko izvajalec performansa Surface Studies sledi izbrano pot skozi prostor dogodka in ob tem s prenosno zvočno in video snemalno napravo drgne arhitekturne površine, objekte in ljudi ki so na poti, ustvarja specifičen zvok in video, ki ju hkrati tudi zabeleži na snemalno napravo.
  • Po končani akciji drgnjenja in dotikanja, izvajalec predvaja najprej zvočni posnetek preko ozvočenja v isti prostor, in nato projecira še posneti video. Nastali zvok in video sta tako specifični artikulaciji odnosa med izvajalcem, materialnimi in taktilnimi značilnostmi prostora in socialno situacijo v danem trenutku. Ločeno predvajanje zvočnega in video posnetka dotikanja raziskuje odnos med vizualnim in slušnim medijem ko gre za načine posredovanja izkušnje dotika(nja) in bližine. Dogodek ločeno naslavlja pogled in sluh, in pri gledalcu/poslušalcu izzove in izpostavi razliko med slušnim in vidnim posredovanjem prej izkušenega dogodka v prostoru - med potopitvijo v vseobdajajoči zvok in oddaljenim opazovanjem vidne gibajoče podobe.

  • Surface Studies - audiovisual site specific performance

  • While the performer follows a chosen trajectory in the space of the performance, literary touching and scratching surfaces of the built interior, objects and people in the space with an audio and video recording device, a specific sound and image are produced as the result of the action, which are also being recorded.
  • After the physical action of touching is completed, firstly the recorded sound is being played back in the space, and after the resulting video is being projected in the same space.
  • The audible and visual results are thus two different articulations of the relation between the performer and the haptic/tactile qualities of the space and the bodies present at that moment.
  • Asynchronous presentations of audio and visual recordings investigate the relation between visual and aural representations of the action of touching and physical nearness. Separately addressing the senses of sight and hearing, the event articulates the difference between aural and visual representations of the formerly experienced event in the space – between the immersive experience of sound and the remote perception of moving image.
  • » (…) a surface, a spectacle. Go deeper, dig beneath the surface, listen attentively instead of simply looking, of reflecting the effects of a mirror.«
  • Henri Lefebvre: Rhythmanalysissurface studies