Irena Tomažin: Telo Glasu / Body of the Voice

  see english below...

  Ideja in izvedba: Irena Tomažin
  Kompozicije: Matej Bonin, Alessandro Bosetti, Tomaž Grom
  Snemanje zvoka: Jure Vlahovič
  Zvočni material: produkcija Mota
  Luč, scenografija, tehnično vodstvo: Igor Remeta
  Zvok: Tomaž Grom
  Foto: Tomaž Šantl
  Tehnična pomoč: Zavod Atol

  produkcija: Zavod Sploh
  koprodukcija: Zavod En-Knap in Mesto žensk
  partnerji: Maska , MoTa, Atol
  premiera v sklopu festivala Mesto Žensk (13.10.2015)

  Telo glasu je nadaljevanje raziskave vmesnega prostora med glasom, gibom, gesto in telesom. Solo predstava je hkrati nadaljevanje projekta oziroma avdio-video instalacije “obrazi glasov/šum”, ki je nastala marca 2015 v produkciji zavoda MOTA. Posnetki glasov, ki so nastali in služili kot zvočni material omenjene instalacije, bodo skladatelji Matej Bonin, Tomaž Grom, in Alessandro Bosetti skomponirali v novo nastale zvočne pokrajine, katere bodo služile kot partner v dialogu s telesom, gesto oziroma gibom.

  Vse, kar je zamolčano, pleše v telesu. Kar je izrečeno, ga vrti naokoli.

  “izdih. tlesk. zehanje. trzljaj. klokot. prhanje. mižikniti. pomislek. vdih. šklepetati. sunek. razpeti. zateg. tukaj trzniti. sesesti se. izdihniti. kolcniti. zatakniti se. obstati vmes. požvižgovati si. iti na prste. sesljati. obviseti. krč in zatuliti. malo. se oprijeti. sebe. dotik tal. izjecljati. ne-sebe. pod nogami. praznina ust. zažreti se sebi v telo. vzdigniti se skozi glas in podpreti. dati mir trebuhu. zamižati pred seboj. se prijeti za glavo in potolažiti roko. preskočiti prst, si pustiti prekucniti in obležati v odmevu. potem pa trikrat: poslušati se še v ne obstoječem, kasneje v nedorečenem prisluhniti, še v ne izraženem se uzreti. izjaviti nekaj tja v en dan. se veliko premikati. tja in sem. v nekaj drugega. opustiti pričakovanje, popustiti. se ne vzeti resno. zgrešiti se spet in spet. v balansu. zagnati samorefleksijo, se raztelesiti v šepet.”

  Irena Tomažin je plesalka, koreografinja in vokalistka, ter podiplomska študentka filozofije. Večinoma deluje in ustvarja v plesno gledaliških predstavah ter znotraj eksperimentalne improvizirane glasbe. Doslej je naredila 6 avtorskih projektov - plesni prvenec Hitchickove metamorfoze s skladateljem Mitjem Reichenbergom, solo Kaprica, ki je bil že bolj osredotočen na glas. V sledečih delih je začela intenzivneje delati na samem glasu – (S)pozaba kaprice, Kot kaplja dežja v usta molka, za katero je na festivalu Gibanica leta 2009 prejela posebno pohvalo žirije kot najbolj obetajoča koreografka; sledi Splet okoliščin v sodelovanju z Josephine Evrard ter v letu 2012 Okus tišine vedno odmeva, za kar je na festivalu Gibanica prejela nagrado žirije in občinstva za najboljšo predstavo. Izdala je solo albuma Crying Games in Taste of Silence. Redno poučuje delavnice glasu doma in v tujini.

 • Kritika (Dnevnik): Ana Schnabl

 • Concept and performance: Irena Tomažin; Musical works: Matej Bonin, Alessandro Bosetti, Tomaž Grom; Sound recording: Jure Vlahovič; Sound material: produkcija MoTa; Lighting and set design, technical director: Igor Remeta; Sound: Tomaž Grom

  Production: Zavod Sploh; Co-production Zavod EN-KNAP, City of Women; Partners: Zavod Maska, MoTA – Museum of Transitory Art. Body of the Voice continues the exploration of the space between voice, move, gesture and body. This solo performance is simultaneously the continuation of the project - i.e., the audiovisual installation – Faces of Voices/Noise, produced in March 2015 by MoTA. The recordings which serve as the sound material of the installation will be re-composed by Matej Bonin, Tomaž Grom and Alessandro Bosetti into new soundscapes that will be a partner in a dialogue with a body, gesture and move.

  Everything that is retained dances in the body. That’s what’s said to spin the body around.

  “exhalation. snap. yawning. twitch. gurgle. snorting. winking. hesitation. inhalation. jabbering. thrust. stretching. tight. twitch here. to slump. breathing out. to hiccup. getting stuck. be held in-between. to whistle. to go on toes. lisping. lingering. a cramp and screaming. a little. to hold onto. oneself. a touch of the floor. to slutter. not-yourself. under the feet. a hollow of the mouth. devouring your own body. give stomach a rest. turning a blind eye on yourself. to hold your head and comfort a hand. jump over a finger, let yourself flip over and stay lying in an echo. and then three times: listen to yourself in the not-yet-existing, later prick up your ears in the unspoken, and see yourself in the not-yet-expressed. waffling. moving a lot. forth and back. into something else. give up your expectation, let go. not taking yourself seriously. failing to find yourself again and again. in balance. start to self-reflect, dissect yourself in a whisper. ”(Irena Tomažin)

  Irena Tomažin is a dancer, choreographer and vocalist, and post-graduate student of philosophy. Her main professional interests are dance & theatre performances and experimental musical improvisation. The first of her six original projects was her dance debut Hitchcock’s Meta morphoses whilst her solo Caprice was already focused on voice. Over the following years she started to work more intensively on voice - Caprice (re)lapsed, As a Rain Drop into the Mouth of Silence (special mention of the jury for the most promising choreographer at the Gibanica Festival 2009), Out of Discord, The Taste of Silence Always Resonates (jury and audience award for the best performance of the Gibanica Festival 2015). She produced the solo albums Crying Games and Taste of Silence. She holds regular voice workshops at home and abroad.
telo glasu tomaz santelj