TOMAŽIN GROM

Irena Tomažin - glas / vocal
Tomaž Grom - kontrabas, elektronika / double bass, electronics


V duetu Tomaž Grom in Irena Tomažin združujeta samosvoje glasbene pristope, jih prepletata ter zamejujeta z najrazličnejšimi kompozicijskimi postopki. Glasba prebija mejo med improvizacijo in vnaprej določeno strukturo, ter se zasliši v svojevrstnih kompozicijah. Gromov koncept igranja je odprt glasbeni dogodek, ki lahko temelji tudi na konfliktni situaciji s soizvajalcem. Glas Irene Tomažin je telesen, vzpenja se, plete in pada skozi telesna občutja, premike, čustva, razpoloženja, slišati ga je v gibanju njenega telesa in v scenskem prostoru.

Irena Tomažin and Tomaž Grom are two leading representatives of the highly active experimental music scene in Slovenia. Irena Tomažin is a dancer and performer. She has been involved in various dance and theatre projects. In 2005, she began to work more intensively with her voice. Tomaž Grom is a musician and composer. He is interested in developing new ways to play the double bass and combining it with electronic music.

youtube - excerpt from Basel 2013

vimeo - excerpt from Brda contemporary music festival 2012


kritika - Ičo Vidmar (Dnevnik)

tomaž grom irena tomažin tomaž grom irena tomažin tomaž grom irena tomažin