Trojnik

Vrvohodci med kompozicijo in improvizacijo.

Če se zdi, da je za Trojnikove neologizme najbližja označba (post)free-jazz, je to tudi zato, ker so morebiti izumili nov žanr. Cene Resnik na saksofonu, Tomaž Grom na kontrabasu in Vid Drašler na bobnih so s skupno igro začeli po tem, ko so v prostoimprovizacijskih (solo) projektih bogatili svoj kolorit in na mednarodni sceni razvijali senzibilnost za kolektivno ustvarjanje. Kljub začetnemu vzgibu po bolj intuitivni in zato za glasbenika manj izčrpavajoči tvarini z nastavki komponiranega, se trio od lanske jeseni vsakič poda v intenzivno, a navzven pitno iskanje novega. Širok razpon zvočnosti Groma in Drašlerja na eni strani ter Resnikov v zgodovino in prihodnost naraščajoči katalog frazemov, linij in izumov na drugi se izmenjaje podpirata in usmerjata. Tudi ko vloge zamenjajo ali ko vsak od inštrumentov razvija samostojno zgodbo. Drašler, Grom in Resnik pred poslušalce ljubeče razprostrejo drobovje svojih glasbil in se igrajo mimikrijo že znanih ali šele tedaj vzniklih živih in neživih entitet. Tako priigrana snov je nenavadno koherentna, med sprotnim komponiranjem in zvočnim slikanjem zastavljena vprašanja pa glasbeniki razrešujejo z nepričakovanimi odvodi v nepričakovanem času. Ko poslušalca na trenutke poujčkajo v sanje device Orleanske, ga že v naslednjih hipih, za katere ne ve, kdaj so nastopili, oklofutajo z brezbožno obzirnostjo. Vsled njihovega nevsahljivega gona po odkrivanju na vsakem nastopu tudi po pričujoči inkarnaciji še ne boste vedeli, kaj je Trojnik.

(Ivo Poderžaj)

Composed of artists enjoying enviable reputation on the Slovenian jazz and impro scene, the Trojnik trio achieves fascinating collective expression in recorded music as well as countless appearances at festivals or intimate concert venues.
“If it seems that Trojnik’s neologisms might be most accurately termed as (post) free-jazz, it’s also because the threesome may have invented a new genre… Drašler, Grom and Resnik lovingly unfold before the listeners the viscera of their instruments and playfully elicit the already familiar or just materialised living and unliving realities.
Thusly devised, the sound is surprisingly coherent, while the issues raised during spontaneous composing and sound-making are addressed by the musicians through unexpected deviations at unexpected intervals.” (Ivo Podržaj)


Moje uho ima ostre robove / My Ear Has Got Sharp Edges

album trailer

kritika - Rui Eduardo Paes (jazz.pt)

kritika - Ičo Vidmar (Dnevnik)

kritika - Anže Zorman (Radioštudent)


Review: My Ear... JazzWord - Ken Waxman

Review: My Ear... Mladina - Veljko Njegovan

Review: My Ear... Radioštudent - Aleš Rojc


trojnik resnik drasler grom trojnik drašler