Zavod Sploh

Cene Resnik

Cene Resnik, Vid Drašler, Tomaž Grom - Trojnik_Cankarjevi torki_2015_foto: Nada Žgank
Cene Resnik, Vid Drašler, Tomaž Grom - Trojnik_Cankarjevi torki_2015_foto: Nada Žgank

Tenor saxophonist Cene Resnik has co-created album My Ear Has Got Sharp Edges, released in 2015 by Sploh.

bandcamp.com

Follow us
and stay informed