Zavod Sploh

Projects

8.2. - 29.2.2200

Tao G. Vrhovec Sambolec: Brati Branje, Errant Sound, Berlin

Tao G. Vrhovec Sambolec: Brati branje

Brati branje je večletni projekt, ki skozi medij zvoka in novih tehnologij raziskuje časovne odnose in razlike med branjem in govorjenjem pisanega besedila. Poglablja se v izkušnjo branja kot vmesnika med notranjim mentalnim svetom in zunanjim svetom in se sprašuje, ali ni morda to, kar ju razmejuje, spremenljiva časovna in virtualna vrzel, ki je v nasprotju s trdno telesno-materialno mejo.
V tem smislu projekt naslavlja dejavnost branja podobno kot fizično naselitev prostora. Natisnjeno besedilo je načrt za nematerialno arhitekturo, ki ga bralec/ka s pogledom očrta in z umom mentalno naseli, z glasno izgovorjavo pa ta prostor tudi materializira. Bralec/ka tako v procesu branja in glasnega izgovarjanja branih besed besedilo istočasno naseljuje in materializira.
Dirty Ear_Neposlušno_foto: Marcandrea
Dirty Ear_Neposlušno_foto: Marcandrea
Tao G. Vrhovec Sambolec:
How the original presence disappears in the flow of virtual signals, pulses and commands, and is generated as a new presence
Rhythms of priesence
Are the interfaces abolish or affirm traditional dichotomies present/absent, direct/mediated, real/virtual
Separate sound and visual mediation establishes the presence of sound and image as a difference

Tomaž Grom:
Interactive installation
Once the roles are converted; the instrument becomes the listener and the viewer, visitors become performers, the presence becomes mediated and the mediation becomes present

Follow us
and stay informed