Zavod Sploh

Cycles

Sluhodvod
A cycle for integrating and connecting different media

A cycle of contemporary composed music

It confronts various practices through an improvisational and experimental character

Interdisciplinary platform for the works of young artists

17.1.2021

Matej Bonin: Gimnastika ne/smisla II

V prostorih Stare mestne elektrarne poteka umetniški laboratorij v sklopu projekta Gimnastika ne/smisla II v produkciji Zavoda Sploh in partnerstvu Zavoda Bunker. Gre za delo skladatelja Mateja Bonina, ki predstavlja nadaljevanje zastavljenih izzivov pri projektu Gimnastika ne/smisla (2014-2016), ki je že preizpraševal konvencionalne načine ustvarjanja glasbene kompozicije ter iskal skrite potenciale glasbe. V njem sta se povezovala dva medija – poezija in glasba. A ne kot ločena nivoja, torej kot tekst in zvočna spremljava, temveč kot soodvisna medija, kjer se beseda "zarašča" v glasbo in se tako "ozvočuje", ter glasba, ki išče svojo identiteto že v samem zvenu in pojavnosti zlogov/besed. Pri prvem projektu je bila tekstovna predloga spisana vnaprej in je črpala iz pesniške zbirke Krčrk (2012) Karla Hmeljaka, prav tako pa je bila odrska postavitev precej statična. Gimnastika ne/smisla IIsvojega predhodnika nadgrajuje. Po eni strani je tekst Hmeljaka kreiran izključno za ta projekt ter nastaja paralelno z zvočnim materialom, po drugi pa izhaja iz predpostavke, da je vsak koncert pravzaprav predstava, saj je v trenutku javne predstavitve podvržen tistemu ključnemu elementu – to je poslušalcu/gledalcu – ki s svojo naključnostjo in avtonomnostjo povezuje vse, kar ga obdaja, v potencialno koherentne ideje. Projekt v tej luči presega statičnost ter upošteva tudi telo v prostoru, ki ga izvaja, in daje posledično fokus trem medijem: zvoku, besedi in gibu. Prav iz tega razloga je tudi izvajalska zasedba v projektu Gimnastika ne/smisla II izbrana tako, da te gibalne kvalitete lažje izrazito potencira.

Izvajalsko zasedbo sestavljajo: pevka/plesalka Irena Tomažin in šest tolkalcev –Špela Mastnak, Lola Mlačnik, Jože Bogolin, Jan Čibej, Simon Klavžar in Luka Poljanec. Poleg izvajalcev v prostoru sodelujejo pri izvedbi projekta še Karlo Hmeljak (tekst in dramaturgija), Tomaž Grom (tonski mojster), Marko Čeh (svetovalec za prostor) in Marko Turkuš (svetovalec za svetlobo).

Projekt poteka v produkciji Zavoda Sploh (Špela Trošt, Brigita Gračner) in partnerstvu Zavoda Bunker.

Follow us
and stay informed