Zavod Sploh
ZvokotokUpcomingArchiveCriticsPhotography

Zvokotok

A cycle of contemporary composed music

Zvokotok focuses on contemporary composed music. It is defined by the research of compositional procedures and often linked to music technology. It encourages and merges unique sound languages and performative innovativeness and moves contemporary compositions into new spatial and concert forms.
Zvokotok connects established institutional spaces of artistic activity with premises of the dynamic action of NGOs. It implements and maintains unburdened space of dialogue and overcome the artificial distinction between areas and venues of artistic activity.

The program in 2023 was conceived by Nina Dragičević.

In 2023, in the Zvokotok cycle, we will expand the concepts and scope of the sonic: we will not stop at reducing the auditory as exclusively musical, nor will we intervene only in sonority as omnipresence, but we will expand the object of sound's origin. We will put at the center the sonic potential of cultural, one might even say civilizational, products such as the text (and therefore, of course, intertextuality) and the visual. Sound emanates from text. The 20th and then the 21st century placed textual and visual (graphic) composition in the field between the extreme poles of composition and 'pure' improvisation, shaking up the relationship between composer and performer. If musical notation assumed that composer and performer would understand each other as precisely as possible, with new approaches to the articulation of musical ideas this is no longer only unlikely, but above all not necessary. On the one hand: a renunciation of commandment. On the other: a renunciation of following the commandment. But also, a renunciation of breaking ties in the name of independence. A renunciation of atomism. A renunciation of totality. A release. We will argue that textual and/or graphic composition is the site of humanist contact par excellence. And we need that.

The series consists of five concert evenings, i.e., performances of at least five compositions. Since textual and visual composition widens the field of interpretation - so much so that it allows (even encourages) the performer to play a compositional role - we can say that with each performance a new composition is created, but not entirely, since it is at the same time an interpretation of a specific composition. Therefore, where possible, in each concert, a particular composition (its textual or visual notation) will be performed several times, but each time with a different performing ensemble, i.e., each time anew. In a sense, we will be observing not only the performance, but the creation of a (different) composition each time. The emergence of a non-authoritarian system of communication.


The program was conceived by:
2014 - Nina Prešiček, Bojana Šaljić Podešva, Luka Juhart
2015 - Nina Prešiček, Bojana Šaljić Podešva, Luka Juhart
2016 - Tomaž Grom
2017 - Jonas Kocher
2018 - Tomaž Grom
2019 - Primož Trdan
2020 - Mauricio Valdés San Emeterio 
2021 - Luka T. Zagoričnik
2022 - Steven Loy  

16.4.2023

Zvokotok v CD: Irena Tomažin Zagoričnik in konkretna poezija, Cankarjev dom

Zvokotok v CD: Irena Tomažin Zagoričnik in konkretna poezija
16. 4. 2023, Cankarjev dom ob 20:00

V jedru koncepta letošnjega cikla Zvokotok je razmišljanje o zvokovnem potencialu kulturnih, civilizacijskih produktov, kot sta besedilo in podoba. Če je notni zapis tradicionalno predvideval, da se bosta skladatelj in izvajalec čim bolj natančno razumela, z novimi pristopi k artikulaciji glasbene zamisli to ni več le malo verjetno, temveč predvsem ni nujno. Ker tekstovna in vizualna kompozicija širita polje interpretacije, lahko rečemo, da z vsako izvedbo nastane nova skladba. Oblikuje se polje izjemne odprtosti in neavtoritarnega sistema komunikacije.
Zvokotok 2023 nadaljujemo s koncertom zvočne umetnice, vokalistke, improvizatorke, plesalke in koreografinje Irene Tomažin Zagoričnik. Tomažin je v glasbenih vodah nase opozorila z inovativnim raziskovanjem glasu v polju svobodno improvizirane glasbe, šuma, vmesnosti glasu, telesa in zvočenja njegove mehanike.

Koncert Irena Tomažin Zagoričnik in konkretna poezija je sestavljen iz avtoričinih soočenj s kompozicijami iz zlate dobe konkretne poezije, zlasti s kompozicijami pesnic. Tomažin njihova dela obravnava kot pesmi in hkrati kot notne zapise, se pravi kot nekaj, kar kliče po zvočni artikulaciji, a je ne obremenjuje z izvajalskimi imperativi.

Letošnji Zvokotok snuje Nina Dragičević.

Zvokotok je koncertni cikel, ki se posveča sodobni komponirani glasbi, raziskovanju kompozicijskih postopkov, pogosto v povezavi z glasbeno tehnologijo. Spodbuja in združuje samosvoje zvočne jezike, izvedbeno inovativnost ter povezuje prostore ustaljenega institucionalnega umetniškega delovanja s prostori dinamičnega delovanja neinstitucionalnih umetniških sfer.

Produkcija: Zavod Sploh
Koprodukcija: Cankarjev dom
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana

Follow us
and stay informed