Zavod Sploh
Sound (Dis)obedienceArchiveCriticsPhotography

Sound (Dis)obedience

Sound (Dis)obedience
6.-8 April 2023, Ljubljana, Španski borci
 
6 April 2023 at 20:00
1. Abdelnour / Mayas
Christine Abdelnour - saxophone, Magda Mayas - piano
2. On This Merry Day of Culture - orchestra of 112 artists
3. Christian Weber - double bass

7. 4. 2023 at 20:00

1. Kravanja / Balžalorsky - presentation of the album Memories of a Salty Desert
Ana Kravanja - violin , Vitja Balžalorsky - guitar
2. Glitch
Emilie Škrijelj - accordion, electronics
3. Schnell
Pierre Borel - saxophone, Antonio Borghini - double bass, Christian Lillinger - drums

8. 4. 2023 at 20:00
1. Concert of the participants of the music workshop
2. Composition by Wadada Leo Smith, Jaya (2010)
Concert of five solos conceived by Nina Dragičević as part of the Zvokotok series.
Vid Drašler - drums
Luka Juhart - accordion
Hanan Hadžajlić - flute
Bojan Krhlanko - drums
Irena Yebuah Tiran - voice
3. Banquet of Consequences
Pierre Borel - saxophone, Tobias Delius - saxophone, clarinet, Rieko Okuda - piano, Anil Eraslan - cello, Antonio Borghini - double bass, Steve Heather - drums

 
6. 4. 2023 at 18h
Jaša Bužinel: Slovenian Music at Your Fingertips: The Importance of Music Streaming Platforms
Round table
6 - 8 April 2023 from 14:00 to 17:00 - Music Workshop (directed by Christian Weber)

Schedule of the music workshop:
From 6-8 April, every day from 14-17h
8.4. performance by the workshop participants at 20:00
To participate, please register at zavodsploh@gmail.com until capacity is reached.
Sound (Dis)obedience is co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana.
Financial support: The Swiss Arts Council Pro Helvetia and Avstrijski kulturni forum Ljubljana.

Sound (Dis)obedience is engaged in staging, development, reflection and dissemination of research practices in music and sound. An assembly of diverse events, meetings, presentations of publishing activities, the implementation of international networks and discussions behind the bar multifacetedly address this diverse creative field. Sound (Dis)obedience brings together guest musicians, interested local artists, audiences and the professional public. As such, it is not only a festival of certain music, but also and above all an realization of openness, cooperation and flexibility.
Sound (Dis)obedience is a space for exchange, where by way of concerts, workshops, lectures, and other forms, different border-line musical practices can interact with each other.
Curator: Tomaž Grom

Past programs

31.3. - 2.4.2200

Sound (Dis)obedience 2022, Španski borci, Ljubljana

Glasbeni festival
(Ne)poslušno / Sound (Dis)obedience

31. marec – 2. april 2022, Španski borci

(Ne)poslušno je prostor izmenjav, kjer se na koncertih, delavnicah, predavanjih in v drugih formah križajo raznovrstne mejne glasbene prakse.

(Ne)poslušno se ukvarja z uprizarjanjem, razvojem, reflektiranjem in širjenjem raziskovalnih praks v glasbi in zvočenju. Sklop raznovrstnih dogodkov, srečevanja, predstavljanja založniška dejavnosti, udejanjanje mednarodnih mreženj in diskusije za šankom večplastno naslavljajo to pestro ustvarjalno polje. (Ne)poslušno druži gostujoče glasbenike, zainteresirane domače ustvarjalce, publiko in strokovno javnost. Kot tak ni zgolj festival določene glasbe, marveč je tudi in predvsem udejanjanje odprtosti, sodelovanja in fleksibilnosti.

31.3. ob 19:30
1 – Drago Ivanuša – klavir / piano + Vita Kobal – violina / violine
2 – Jonas Kocher – akordeon / accordeon + Gaudenz Badrutt – elektronika / electronics
3 – Ute Wassermann – glas / voice + Joke Lanz – gramofoni / turntables

1.4. ob 19:30
1 – Samo Šalamon – kitara / guitar + Bojan Krhlanko – bobni / drums + Cene Resnik – saksofon / sax + Jošt Drašler – kontrabas / double bass
2 – Līmen II: Tilen Lebar – kompozicija, elektronika / composition, electronics + Sae Lee – klavir / piano + Mauricio Valdés San Emeterio – distribucija zvoka / sound distribution
3 – Ustavite se. / Stop.: Nina Dragičević – kompozicija / composition + Irena Z. Tomažin – glas / voice
4 – GRIFF: Ingrid Schmoliner – klavir / piano + Emilio Gordoa – vibrafon / vibraphone + Adam Pultz Melbye – kontrabas / double bass

2.4. ob 19:30
1 – koncert udeležencev glasbene delavnice / workshop concert (Jonas Kocher)
2 – Doug Hammond Griot solo performance – glas, bobni, sanza / voice, drums, sanza
3 – Step That Resonates: Zlatko Kaučič – bobni / Agustí Fernándes – klavir / piano + Martin Küchen – saksofon / sax

31.3.–2.4. od 12:00 do 16:00
glasbena delavnica Raziskava, refleksija/workshop Research, Reflect (vodi Jonas Kocher)

31.3. ob 17:00
Narobe / Na robu glasbene prakse
Knjigo bo predstavil urednik Luka T. Zagoričnik.

1.4. ob 17:00
Sodobni tokovi distribucije improvizirane in eksperimentalne glasbe
Debato z gosti vodi Miran Rusjan.

Dvajsetletno postopno uveljavljanje digitalne premene v glasbeni svet je pripeljalo do stanja, ko digitalna glasbena distribucija predstavlja edini pozitivni trend rasti znotraj glasbenega ekosistema, ki ga je v zadnjih letih znatno prizadela epidemija covida. Kako se znotraj digitalnih distribucijskih tokov obračata improvizirana in eksperimentalna glasba? Katere platforme za distribucijo posnete glasbe uporabljajo glasbeniki in založniki, kakšne so na drugi strani navade poslušalcev? Ali butična glasba terja butične pristope? Kakšno vlogo bo digitalna distribucija glasbe zavzela v času, ko se koncertni dogodki šele postavljajo na noge, ko mednarodne povezave krojijo cepilni potni listi in meddržavni konflikti? Predstavlja priložnost za širjenje dometa poslušalstva ali nevarnost za izgubo vrednosti v polju muzik, ki se postavljajo nasproti vzorcem, ki jih krojijo velikani globalne glasbene industrije?

Okrogla miza je del projekta Digitalni vlak za slovensko glasbo, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023. Partnerji projekta so SIGIC – Slovenski glasbeni center, Zavod Jazz Cerkno in Zavod Sploh.

(Ne)poslušno že od leta 2012 nastaja v soprodukciji s kulturnim centrom Španski borci.
Sofinancirata ga Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana.
S podporo: The Swiss Arts Council Pro Helvetia in Avstrijski kulturni forum Ljubljana.

Critics

pokaži vse

Follow us
and stay informed