Zavod Sploh

Cikli

Cikel vključevanja in povezovanja različnih medijev

Cikel sodobne komponirane glasbe

Soočanje raznovrstnih glasbenih praks eksperimentalnega značaja

Confine aperto (2007–2020)
Raznovrstne prakse improvizacijskega in eksperimentalnega značaja

Interdisciplinarna platforma za avtorska dela mladih umetnikov

28.8.2020

BasGlas - Tomažin/Grom v Topolovem

Topolovo 28. - 30.8.2020

Irena Z. Tomažin - glas
Tomaž Grom - kontrabas, elektronika
foto: Christina Marx
foto: Christina Marx

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni