Zavod Sploh

Cikli

Cikel vključevanja in povezovanja različnih medijev

Cikel sodobne komponirane glasbe

Confine aperto (2007–2020)
Sooča raznovrstne prakse improvizacijskega in eksperimentalnega značaja

Interdisciplinarna platforma za avtorska dela mladih umetnikov

17.1.2021

Matej Bonin: Gimnastika ne/smisla II

V prostorih Stare mestne elektrarne poteka umetniški laboratorij v sklopu projekta Gimnastika ne/smisla II v produkciji Zavoda Sploh in partnerstvu Zavoda Bunker. Gre za delo skladatelja Mateja Bonina, ki predstavlja nadaljevanje zastavljenih izzivov pri projektu Gimnastika ne/smisla (2014-2016), ki je že preizpraševal konvencionalne načine ustvarjanja glasbene kompozicije ter iskal skrite potenciale glasbe. V njem sta se povezovala dva medija – poezija in glasba. A ne kot ločena nivoja, torej kot tekst in zvočna spremljava, temveč kot soodvisna medija, kjer se beseda "zarašča" v glasbo in se tako "ozvočuje", ter glasba, ki išče svojo identiteto že v samem zvenu in pojavnosti zlogov/besed. Pri prvem projektu je bila tekstovna predloga spisana vnaprej in je črpala iz pesniške zbirke Krčrk (2012) Karla Hmeljaka, prav tako pa je bila odrska postavitev precej statična. Gimnastika ne/smisla IIsvojega predhodnika nadgrajuje. Po eni strani je tekst Hmeljaka kreiran izključno za ta projekt ter nastaja paralelno z zvočnim materialom, po drugi pa izhaja iz predpostavke, da je vsak koncert pravzaprav predstava, saj je v trenutku javne predstavitve podvržen tistemu ključnemu elementu – to je poslušalcu/gledalcu – ki s svojo naključnostjo in avtonomnostjo povezuje vse, kar ga obdaja, v potencialno koherentne ideje. Projekt v tej luči presega statičnost ter upošteva tudi telo v prostoru, ki ga izvaja, in daje posledično fokus trem medijem: zvoku, besedi in gibu. Prav iz tega razloga je tudi izvajalska zasedba v projektu Gimnastika ne/smisla II izbrana tako, da te gibalne kvalitete lažje izrazito potencira.

Izvajalsko zasedbo sestavljajo: pevka/plesalka Irena Tomažin in šest tolkalcev –Špela Mastnak, Lola Mlačnik, Jože Bogolin, Jan Čibej, Simon Klavžar in Luka Poljanec. Poleg izvajalcev v prostoru sodelujejo pri izvedbi projekta še Karlo Hmeljak (tekst in dramaturgija), Tomaž Grom (tonski mojster), Marko Čeh (svetovalec za prostor) in Marko Turkuš (svetovalec za svetlobo).

Projekt poteka v produkciji Zavoda Sploh (Špela Trošt, Brigita Gračner) in partnerstvu Zavoda Bunker.

Video povezava na vajo1

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni