Zavod Sploh

Cikli

Cikel vključevanja in povezovanja različnih medijev

Cikel sodobne komponirane glasbe

Soočanje raznovrstnih glasbenih praks eksperimentalnega značaja

Confine aperto (2007–2020)
Raznovrstne prakse improvizacijskega in eksperimentalnega značaja

Interdisciplinarna platforma za avtorska dela mladih umetnikov

29.1.2022

Matej Bonin: Gimnastika ne/smisla II - Cankarjev dom

29.1.2022 Cankarjev dom, Linhartova dvorana ob 19:30

Zamisel in glasba: Matej Bonin

Besedilo: Karlo Hmeljak

Dramaturgija: Matej Bonin, Karlo Hmeljak, Marko Čeh

Soavtorji in izvajalci: Irena Z. Tomažin, glas; Špela Mastnak, Lola Mlačnik, Jože Bogolin, Jan Čibej, Simon Klavžar, Luka Poljanec, tolkala


Oblikovanje luči: Marko Turkuš

Skladatelj Matej Bonin nadaljuje zastavljene izzive pri projektu Gimnastika ne/smisla (2014–16), kjer je že preizpraševal konvencionalne načine ustvarjanja glasbene kompozicije in iskal tiste manj očitne potenciale glasbe. V prvem projektu sta se povezovala dva medija – poezija in glasba. A ne kot ločeni sestavini, torej kot besedilo in zvočna spremljava, temveč kot soodvisna medija, pri čemer se beseda »zarašča« v glasbo in se tako »ozvočuje«, ter glasba, ki išče svojo identiteto že v samem zvenu in pojavnosti zlogov/besed.

Na koncertu bo mogoče kupiti CD in LP albuma Gimnastika ne/smisla II.

Pri prvem projektu je bila tekstovna predloga spisana vnaprej in je zajemala iz pesniške zbirke Krčrk (2012) Karla Hmeljaka, tudi odrska postavitev je bila precej statična. Gimnastika ne/smisla II svojega predhodnika nadgrajuje. Po eni strani je Hmeljakovo besedilo ustvarjeno izključno za ta projekt in nastaja vzporedno z zvočnim gradivom, po drugi pa Bonin izhaja iz predpostavke, da je vsak koncert pravzaprav predstava, saj je v trenutku javne predstavitve podvržen tisti ključni prvini – to je poslušalcu/gledalcu – ki s svojo naključnostjo in avtonomnostjo povezuje vse, kar ga obdaja, v potencialno koherentne ideje. Projekt v tej luči presega statičnost in upošteva tudi telo v prostoru, ki ga izvaja, ter daje posledično fokus trem medijem: zvoku, besedi in gibu.
Projekt Gimnastika ne/smisla II bo prvič zazvenel v živo na odru Linhartove dvorane.  

Nastajal je januarja 2021 v prostorih Stare mestne elektrarne kot umetniški laboratorij v produkciji Zavoda Sploh in partnerja Zavoda Bunker.

Video povezava na vajo

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni