Zavod Sploh
Čučnik/Pepelnik/GromNapovednikArhivKritikaFotografijaVideo

Čučnik/Pepelnik/Grom

Primož Čučnik – mala zvočila, gramofon, povratna zanka, teksti
Ana Pepelnik – govor 
Tomaž Grom – mala zvočila, elektronika, kontrabas

Impro Primoža Čučnika, Ane Pepelnik in Tomaža Groma je interakcija govorjene besede (tekstovni kolaž) in zvočne slike, ki se dopolnjujeta in dogajata na način godbene improvizacije. Grom in Čučnik gradita zvočnost s pomočjo instrumentov, zvočil, igral, uporabnih predmetov, tolkal in drugih »primitivnih« izvirov zvoka (igrače, radijski šumi) in živo rabo gramofona, računalnika in zvočnih značilnosti prostora. Impro je poskus povezovanja različnih govoric: besede, zvoka, hrupa, šuma, tišine, ki jih akterji v luči sodobnih, svobodnih in inovativnih tokov v glasbi 20. stoletja razumejo kot enakovredne dele celote. 

“Zvok v nastajanju: ne v razmerju do tišine, temveč do samega sebe, do zvokov iz različnih virov, ki pa so v resnici en sam zvok, elementaren, enozložen, Zvok, prihajajoč iz prav tako enih samih Ust tišine. [...] Abstrakcija, polna igrivosti, počasi in zanesljivo uhajajoča v spomin.” (Lukan 2006)

Primož Čučnik: Besede, zvoki, memoarji, Odzven 31.1.2012

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni