Zavod Sploh
Tomažin / Kutin / Grom / Schellander FotografijaVideo

Tomažin / Kutin / Grom / Schellander

Irena Z. Tomažin – glas
Samo Kutin – hurdy gurdy
Tomaž Grom – kontrabas
Matija Schellander – elektronika
Pričujoči kvartet v sebi skriva niti in vezi, ki so se več kot desetletje psotopoma pletle med avstrijsko in slovensko improvizatorsko sceno. Basist Tomaž Grom, vokalistka Irena Z. Tomažin, Samo kutin na hurdy gurdyju in Martija Schellander na elektroniki so med seboj večkrat nastopali v različnih kombinacijah in v različnih obdobjih njihovega ustvarjanja. Improvizacija je vedno srečevanje zvočnih izrazov, je trk med njimi, sozvenenje, vanjo so vtkana iskanja, nasprotovanja, nesporazumi, tako na individualni kot skupinski ravni. Krhkost in raztelešenost skupinskega organizma je hkrati tista tenzija, ki obkroža glasbo in pričujoči kvartet jo imenitno ujame v skupinskem zvenu in šumu, ki dinamiko razteza med elektronskimi zvoki in šumi, telesnostjo glasu, akustičnim zvenom kontrabasa in zvočno predrugačenim hurdy gurdyjem.
Skupaj tvorijo enovito in intenzivno teksturalno zvočno telo, skozi katerega raztegujejo zvočne potenciale lastnega inštrumentarija.
Luka T. Zagoričnik

Fotografija

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni