Zavod Sploh
Brati branjeArhivKritikaFotografija

Brati branje

Večmedijski projekt
Avtor: Tao G. Vrhovec Sambolec

Dela:
Brati branje (2017–2020)
Brati govor (2018)
Brati glas (2018–2019)
Brati Vita Acconcija (2019)
Brati (kot) telesa (2020)
Brati kratke stavke Gertrude Stein (2020/–2021)
Unvoiced Territories (2021)
________________________________________________________________________________________

Brati branje
Predstavitev
Brati branje je večletni projekt, ki skozi medij zvoka in novih tehnologij raziskuje časovne odnose in razlike med branjem in govorjenjem pisanega besedila. Poglablja se v izkušnjo branja kot vmesnika med notranjim mentalnim svetom in zunanjim svetom in se sprašuje, ali ni morda to, kar ju razmejuje, spremenljiva časovna in virtualna vrzel, ki je v nasprotju s trdno telesno-materialno mejo.V tem smislu projekt naslavlja dejavnost branja podobno kot fizično naselitev prostora. Natisnjeno besedilo je načrt za nematerialno arhitekturo, ki ga bralec/ka s pogledom očrta in z umom mentalno naseli, z glasno izgovorjavo pa ta prostor tudi materializira. Bralec/ka tako v procesu branja in glasnega izgovarjanja branih besed besedilo istočasno naseljuje in materializira.

Razvoj programske opreme: Darien Brito
Koprodukcija: Zavod Sploh in Zavod Projekt Atol
Podpora: Nizozemski Creative Industries Fund

20. 12. 2017, Bralnica Španskih borcev, Ljubljana
8.–29. 2. 2020, galerija Errant Sound, Berlin, Nemčija
13. 4.–28. 5. 2023, Cukrarna, Ljubljana 

________________________________________________________________________________________

Brati govor Performativni dogodek

How much time does it take to think something?
How much time does it take to say something?
How much time does it take to write something?
How much time does it take to hear something?”

Projekt Brati govor je zasnovan kot performativni zvočni dogodek, v katerem izvajalec bere napisano besedilo, ki se predvaja na računalniškem ekranu. Digitalna
naprava, nameščena na računalnik, sledi gibanju očesnega zrkla, medtem ko bere napisano besedilo. Zaznano gibanje bralčevega pogleda s pomočjo lastno razvite računalniške programske opreme natančno kontrolira predvajanje vnaprej posnetega zvočnega besedila, ki se po končanem branju glasno predvaja preko ozvočenja.

V nasprotju z nadzorovanim glasnim in javnim izgovarjanjem prebranih besed se v tej situaciji razkriva kognitiven, ne čisto zavesten proces branja. To je neviden, nelinearen in zatikajoč proces sledenja in osmišljanja, ki za vedno ostaja v nastajanju in v vmesju med aktivnostjo in pasivnostjo. Utelešenje in javno predvajanje tega vmesnega procesa v obliki zvočne in digitalno manipulirane govorjene besede se tako vzpostavi kot nezavedna in nenapisana zvočna kompozicija. Le ta pa omogoča slišanje in raziskovanje branja govora kot neperformativno in hkrati glasbeno aktivnost, ki v svoji specifični temporalnosti in nelinearnosti razjeda pomenskost besedila, medtem ko izraža skrito glasbenost te na pol zavedne dejavnosti.

Razvoj programske opreme: Darien Brito, Giuliano Anzani
Koproducent: Zavod Projekt ATOL
Podpora: Creative Industries Fund NL/Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nizozemska

15. 6. 2018, srečanje EBU Radia Slovenija, NUK, Ljubljana
________________________________________________________________________________________

Brati glas
Večmedijska postavitev

Brati glas je večmedijska postavitev, ki omogoča izkušnjo neopisljivega vmesnega časa in prostora. Le ta se vzpostavi med govorjeno in brano besedo kot časovnim dogodkom in pisano besedo kot objektom v prostoru, ki obstaja izven časa.  
Prostorska postavitev s pomočjo tehnologije sledenje pogleda in lastno razvite programske opreme povezuje elemente glasu, gledanja, pisane besede in pomena, tako da prečenje pogleda prek pisanih besed le te zvočno udejanja.
Nastala situacija vzpostavi časovni interval pred-pogleda - eksperimentalno okoliščino, ki omogoči nepoznane in nepredvidene odnose med poslušanjem, pogledom, pisano besedo, pomenom, notranjim in zunanjim glasom, s tem pa nadalje razpre že tako mnogotero prisotnost besede.

Razvoj programske opreme: Darien Brito, Giuliano Anzani
Koproducent: Zavod Projekt Atol
Podpora: Creative Industries Fund NL/Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nizozemska in Mondriaan Fund, Nizozemska

26.–28. 11. 2018, osmo/za, Ljubljana
27.–28. 12. 2019, Bralnica, Španski borci, Ljubljana
08.–29. 2. 2020, galerija Errant Sound, Berlin, Nemčija
https://vimeo.com/396151482
________________________________________________________________________________________

Brati Vita Acconcija
Programska oprema, video in zvok

Brati Vita Acconcija temelji na posnetku avtorjevega pogleda med njegovim soočanjem z Acconcijevim besedilom Text. Izrisujoča sled avtorjevega pogleda preko Acconcijevega besedila in posnetek avtorjevega glasu delujeta kot zapis sledi kognitivne dejavnosti, ki pa se hkrati vmešava v operativno polje med projeciranim besedilom in gledalčinim pogledom ter njenim notranjim glasom. Delo se tako ponuja kot inštrument za odučitev pozabljenih pravil ponotranjene in kognitivne aktivnosti branja, ki jih Acconcijevo besedilo razkriva.

Razvoj programske opreme: Darien BritoKoproducent: Zavod Projekt Atol
Podpora: Creative Industries Fund NL/Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Mondriaan Fund (Nizozemska)
Za tehnično podporo se zahvaljujemo KONS:: Platformi za sodobno raziskovalno umetnost, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

27.–28. 12. 2019, Španski borci, Ljubljana
08.–29. 2. 2020, galerija Errant Sound, Berlin, Nemčija
13. 4.–28. 5. 2023, Cukrarna, Ljubljana 

https://vimeo.com/410242282
________________________________________________________________________________________

Brati (kot) telesa
Večmedijska postavitev

Brati (kot) telesa je prostorski poseg, interaktivna zvočna postavitev in performativno okolje, ki izpostavlja in poudarja pisano besedilo kot grafični teritorij in aktivnost branja kot gibanje telesa. S pomočjo uporabe digitalne tehnologije sledenja in digitalne sinteze zvoka postavitev omogoči situacijo kjer obiskovalke istočasno telesno naselijo grafično predstavitev ter zvočno udejanjanje napisanega besedila. To se odvije skozi procese povečave, gibanja in upočasnitve. Postavitev zmoti in prekine potek branja in s tem razveljavi ustaljene odnose med telesom, glasom, gibanjem, pomenom, prostorom, gledanjem in napisanim besedilom.

Za predstavitev postavitve v V2_ je Sambolec povabil k sodelovanju amsterdamski ansambel za eksperimentlano glasbo MAZE, ki bo občasno naselil in raziskal postavitev kot performativno okolje.

Razvoj programske opreme: Darien Brito in Giuliano Anzani
koproducent: Zavod Projekt Atol
Podporai: Creative Industries Fund NL/Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nizozemska in Mondriaan Fund, Nizozemska

11. 9. 2020, V2_ Lab for the Unstable Media, Rotterdam
17.–30. 9. 2021, Cirkulacija 2, Ljubljana
13. 4.–28. 5. 2023, Cukrarna, Ljubljana 

________________________________________________________________________________________

Brati kratke stavke Gertrude Stein
Spletna predstavitev
Besedilo Short Sentences (1932) Gertrude Stein, zvok, video.
Avtor: Tao G. Vrhovec Sambolec

Spletna predstavitev projekta Brati Kratke stavke Gertrude Stein predstavi nekatere elemente dela. 

Postavitev je interpretacija dramskega besedila Short Sentences (1932) Gertrude Stein. Besedilo vsebuje 561 pretežno nepovezanih kratkih stavkov. Vsakemu stavku je dodeljena ena dramska oseba. Število nastopajočih vlog v besedilu je tako identično številu stavkov.
Avtor dramsko besedilo interpretira tako, da za vsak napisan stavek posname različno govorko ali govorca, kar poimenuje razpršeno branje. Poleg prebranih stavkov delo vsebuje video projekcijo napisanih stavkov ki so dodeljeni zboru, in pa zvočni posnetek imen vseh dramskih vlog, ki jih prebere en sam glas.
Spletna predstavitev vsebuje dva videa – prvi video vsebuje zvočni posnetek imen prvih sto dramskih vlog in napis edine otvoritvene didaskalije, drugi pa vsebuje posnetke prvih stotih stavkov, ki jih izgovori sto različnih bralk in bralcev. Med zvočnimi posnetki se nemo pojavijo napisani stavki, ki so dodeljeni zboru.

Razpršeno branje

Praksa mediiranga in razpršenega branja vsebuje zamenjavo ene same tihe bralke/ca besedila z množico nepovezanih, osamljenih in razpršenih delnih bralk/cev. Množica posnetih glasov prestavi Steinino besedilo iz literature v polje zvočne umetnosti. To usmeri pozornost na nedostopne zvočne lastnosti notranjega glasu branja, in kako nanj vpliva mnoštvo dramskih vlog. Ali slišimo zvočne lastnosti lastnega notranjega glasu, ko beremo potiho? Ali različne dramske vloge spreminjajo notranji glas branja, ali se zgodi obratno in notranji glas združi množico raznolikih dramskih vlog, skozi katere govori, in jim nudi lastno individualnost bralke? Je ta notranji glas en, ali jih je več? Ali mnoštvo notranjih glasov oznanja notranjo razdrobljenost in pluralno subjektivnost?

Pred-odmev sodobne živete realnosti

Končna postavitev zvočno uteleša fragmentirano razpršenost (nenamerno slišanih) glasov in s tem namiguje na situacije kot so množica mimoidočih neznank/cev, neprestana mobilnost, decentralizacija, osamljenost znotraj množice, nepovezanost, banalnost in stanje kontinuiranih prekinitev. Delo vzpostavi vez med Steininim besedilom in živeto sodobno realnostjo, ki ga besedilo zaobjema: na prometni mestni ulici, v javnem prevozu, na letališču, ali pa ko menjamo TV kanale, surfamo po spletu, lovimo radijske postaje ali klikamo po socialnih omrežjih.

Postavitev Brati kratke stavke Gertrud Stein je del večletnega umetniško raziskovalnega projekta Brati branje.

Imena bere:
Sher Doruff

Vloge berejo:
Zala Česnik, Karmen Keržar, Katja Gabrijelčič, Špela Škulj, Hotimir Knific, Gal Škrjanec Skaberne, Kai Ottenheim, Taja Rajterič, Andreja Rauch Podzavirnik, Jaka Šimenc, Omar Ismaila, Nina Smerkol, Špela Trošt, Leon Curk, Luka Zagoričnik, Domen Pal, Tomo Per, Primoż Čučnik, Enej Grom, Tao G. Vrhovec Sambolec, Olja Simčič Jerele, Alejandro Ramirez, Maxim Tyminko, Martijn Tellinga, Sonja Vulpes, Tomaž Grom, Laurie Cuitmans, Maja Šučur, Koen Nutters, Yannis Kyriakides, Aria Trošt Bargalini, Katarina Schwarzbartl, Becket MWN, Ana Pepelink, Arnisa Zeqo, Mirko Lazović, Bennett Hogg, Boris Baltschun, Irena Tomažin, Doug Barrett, Lore Gablier, Gabriel Paiuk, Agata Stoinska, Mario Assef, Andrea Knezović, Bojan Fajfrić, Maia Elisabeth Sørensen, Milena Bonilla, Alena Alexandrova, Vincent Verhoef, Jonas Kocher, Anne LaBerge, Huib Haye van der Werf, Klaas van Gorkum, Rune Peitersen, Edwin Zwakman, Elena Biserna, Nadim Abbas, Riccardo Massari Spiritini, Barbara Lüneburg, Marko Ciciliani, Matteo Casarin, Mika Cimolini, Natalia Domingez Rangel, Nathan Michelle, Sylbee Kim, Tjaša Podgornik, Hannah Cheney, Guy Koeningsteen, Heman Chong, Rumiko Hagiwara, John Grzinić, Ana Nikitović, Uroš Veber, Stefan Thut, Marlies van Hak, Nicolas Pelzer, Raviv Ganchrow, Panayotis Leftheris, Doris Prlić, Anže Sekelj, Dacho, Robert Pravda, Mint Park, Taku Mizutta Lipitt - DJ Sniff, Sander Breure, Iratxe Jaio, Anna Orlikowska, Lucas Norer, Sascha Pohle, Tina Dolinšek, Christina Li, Maria Lalou, Xander Kaskens, Jessye Luk, Magdalen Wong, David Drum.

Produkcija:
Zavod Sploh in Zavod Projekt Atol

Razvoj projekta so omogočili:
Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo ter Mondriaan Fund-NL

21.22. 1. 2021, spletna predstavitev
17.–30. 9. 2021, osmo/za, Ljubljana
________________________________________________________________________________________

Unvoiced Territories (2021)
Lansiranje mobilne aplikacije in intervencija v javnem prostoru

Unvoiced Territories je zvočna situacija v zunanjih javnih prostorih in njihovih virtualnih sencah, ki vzpostavi območje za eksperimentalno tavanje, postajanje, branje, razmišljanje, nadzor, kartiranje, gibanje, poslušanje, zvočenje in za glas. Za vstop in aktivacijo dela obišči geografsko lokacijo dela in si naloži mobilno aplikacijo Unvoiced Territories.

Prva različica projekta je vpeta v center Ljubljane med Tromostovje, Tivoli, železniško postajo in Križanke.

Besedilo, ki je vidno le na zemljevidu mobilne aplikacije, je digitalno vpisano v javni prostor. Nanj so mapirani posneti glasovi, ki izgovarjajo besedilo tako, da so črke na zemljevidu usklajene z zvoki glasov, ki jih označujejo. Ko obiskovalke/ci prečijo besedilo, zapisano po mestu, njihovi mobilni telefoni zvočijo izgovarjane foneme glede na gibanje preko besedila.
Unvoiced Territories je stalna zvočna postavitev in performativna platforma, ki je pot, zavetje, potovanje, sled, poetični predih in prostor za druženje. Je možnost hibridnega jecljajočega glasu na robu med mislijo in šumom sveta, ki ga skozi mesto nosijo telesa.

Zbirno mesto: pred Moderno Galerijo, Cankarjeva cesta 15, Ljubljana, 18:00
Intervencija se bo gibala po mestu in bo trajala približno eno uro.
Aplikacija Unoviced Territories je objavljena in dostopna na spletu (GooglePlay / AppStore) od 30. 9. 2021.

Povezava na aplikacijo:

Postavitev Unvoiced Territories je del večletnega umetniško-raziskovalnega projekta Brati branje (2017-).
Brati branje je projekt, ki skozi medij zvoka in novih tehnologij raziskuje časovne odnose in razlike med govorjeno, mišljeno, zapisano, slišano in brano besedo, se poglablja v izkušnjo branja kot vmesnika med notranjim mentalnim in zunanjim svetom in se sprašuje, ali ni morda to, kar ju razmejuje, spremenljiva časovna in virtualna vrzel v nasprotju s trdno telesno-materialno mejo.

Razvoj programske opreme:
TeaTracks (Jan T.v. Falkenstein)
Audio DSP osnovan na delu Jushue Parmentera
Sprogramirano z JUCE, OpenStreetMaps, Mapbox in Flutter
Glasovi:
Rada Kovačević, Brigita Gračner, Špela Trošt, Luke Thomas Dunne, Erika Johnson Debeljak, Dalibor Novković , Tao G. Vrhovec Sambolec.

Produkcija: Zavod Sploh in Projekt Atol, Ljubljana, Slovenija.

30. 9. 2021, javni prostor, Ljubljana

Brati glas_foto: Christina Lee
Brati glas_foto: Christina Lee
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati glas_foto_Till_Cremer
Brati Vita Acconcija_foto: Tao G. Vrhovec Sambolec
Brati Vita Acconcija_foto: Tao G. Vrhovec Sambolec
Brati (kot) telesa_foto_Tao G. Vrhovec Sambolec
Brati (kot) telesa_foto_Tao G. Vrhovec Sambolec
Brati (kot) telesa_foto_Fenna de Jong
Brati (kot) telesa_foto_Fenna de Jong
Brati (kot) telesa + MAZE Ensemble_photo_Tao G.V.S.
Brati (kot) telesa + MAZE Ensemble_photo_Tao G.V.S.
Brati (kot) telesa + MAZE Ensemble_photo_Tao G.V.S.
Brati (kot) telesa + MAZE Ensemble_photo_Tao G.V.S.
Brati kratke stavke Gertrude Stein
Brati kratke stavke Gertrude Stein
Unvoiced Territories
Unvoiced Territories
Unvoiced Territories
Unvoiced Territories
Unvoiced Territories
Unvoiced Territories

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni