Zavod Sploh
Surface StudiesArhiv

Surface Studies

Neposlušno_foto: sploh
Neposlušno_foto: sploh
Zvočno-vizualni performans, 2014
Avtor: Tao G. Vrhovec Sambolec

S tem ko izvajalec performansa Surface Studies sledi izbrani poti skozi prostor dogodka in ob tem s prenosno zvočno in video snemalno napravo drgne arhitekturne površine, objekte in ljudi, ki so na poti, ustvarja specifičen zvok in video, ki ju hkrati tudi zabeleži na snemalno napravo.
Po končani akciji drgnjenja in dotikanja izvajalec predvaja najprej zvočni posnetek preko ozvočenja v isti prostor, nato pa projecira še posneti video. Nastali zvok in video sta tako specifični artikulaciji odnosa med izvajalcem, materialnimi in taktilnimi značilnostmi prostora in socialno situacijo v danem trenutku. Ločeno predvajanje zvočnega in video posnetka dotikanja raziskuje odnos med vizualnim in slušnim medijem, ko gre za načine posredovanja izkušnje dotika(nja) in bližine. Dogodek ločeno naslavlja pogled in sluh ter pri gledalcu/poslušalcu izzove in izpostavi razliko med slušnim in vidnim posredovanjem prej izkušenega dogodka v prostoru – med potopitvijo v vseobdajajoči zvok in oddaljenim opazovanjem vidne gibajoče podobe.

13.11.2014, festival Neposlušno, Španski borci, Ljubljana
7.12.2016, Open CUBE, iem Graz, Avstrija
Kritika:
Jelka Šutej Adamič: Tao G. Vrhovec Sambolec in glasbena tveganja na preizkušnji, Delo, 14.11.2014

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni