Raziskava_Arhiviranje

Primož Trdan: Protislovja in mojstrstva repetitivne glasbe, 3. 2. 2024
ob koncertu Steva Reicha (Zvokotok)

Muanis Sinanović: Razglednica z vrzelmi kot gesta integracije, 1. 6. 2023
o(b) koncertu Görkema Özdemirja (Sluhodvod)

Blaž Lukan: Pobegli film, 6. 1. 2023
o(b) filmu Ne misli, da bo kdaj mimo

Katja Legin: Dotikalnica in mimobežnica*, 1. 12. 2022
ob Orgelskem rejvu Roka Zalokarja

Jakub Knera: Inner Ear: Slovenian Music For May, The Quietus, 23. 5. 2022
o slovenski underground sceni

Muanis Sinanović: Kdo sem jaz? Kdo smo mi? Kdo so oni? In kdo si Ti? Ti Ti Ti?, 7. 5. 2022
spremno besedilo ob izidu albuma Štafelaj (TiTiTi)

Uroš Rojko: Gimnastika ne/smisla II, 4. 3. 2021
spremno besedilo ob izidu albuma Gimnastika ne/smisla II

Urška Savič: Pozabljati in se spominjati, 15. 10. 2021
besedilo, nastalo pri projektu Pozabljati Pavlo Debeljak (Sluhodvod)

Tjaša Pureber: Mreža podatkov in šepet upora, 4. 10. 2021
besedilo, nastalo kot del projekta Šepet vrčev (Sluhodvod)

Martin Küchen: spremna beseda k albumu, 1. 9. 2021
ob izidu albuma Raztrgana folklora spomina, Zlatka Kaučiča in Tomaža Groma

Mladen Dolar: Druga godba, 25. 8. 2021
ob izidu albuma " "

Primož Čučnik: Nekaj nesklenjenih misli o prdenju, 22. 8. 2021
ob izidu albuma " "

Primož Trdan: Ansambel za novo tisočletje, 17. 5. 2021
ob izidu albuma Štiri dela (Šalter Ensemble)

Varja Hrvatin: Naprej bi se premaknila prosim, 11. 8. 2021
Aspektih Mary Anne Blanche

Steven Crowe: Brez naslova, 24. 3. 2021
spremna beseda k albumu V kulturnem domu

Mario Batelić: Jazz s klicajem!, 13. 3. 2020
spremna beseda k albumu Mnogobolje

Ivana Maričić: Kazalnik, 18.12.2019
o sluhodvodu za Centralala

Ivana Maričić, Tery Žeželj: Portorož, 13.9.2019
o sluhodvodu za Centralala

Ivana Maričić: Sluhodvod_II_delci, 16.5.2019
o sluhodvodu za Centralala

Luka T. Zagoričnik: Stičišča v razliki, 3. 12. 2019
spremna beseda k albumu Uho je senca očesa

Tisa Neža Herlec in Ivana Maričić: Sluhodvod – cikel vključevanja in povezovanja različnih medijev, 24. 2. 2019
o sluhodvodu za Centralala

Luka T. Zagoričnik: Poglobitev omejenega prostora, 17. 6. 2019
spremna beseda k albumu Omejeno gibanje

Primož Trdan: Komponirati šum, 13.5.2019
pred koncertom Black Page Orchestra

Luka T. Zagoričnik: Tvorna konfliktnost, 17. 3. 2018
programska knjižica Neposlušno 

ob koncertu Johna Tillburija

Edwin Prévost: Na poti k protejski tradiciji, 1. 12. 2012
spremno besedilo v zgoščenki Neposlušno

Raziskava_Arhiviranje združuje raziskovalno, arhivsko, publicistično, zgodovinsko in teoretsko delo na področju tako imenovanih mejnih glasbenih praks. Raziskavi obstoječega stanja v teoriji in praksi, bosta sledili teoretska obravnava in refleksija. Obravnavano polje bodo različni avtorji naslovili iz različnih metodoloških in teoretskih izhodišč. Raziskava bo zastavljena kot arhiviranje in obenem zgodovinjenje sodobnosti, prvenstveno na polju mejne glasbe, a posredno tudi v smislu širšega družbenega prostora in časa ter pripadajočih miselnih tokov in umetniških paradigem.

Naš namen je raziskati:

a) kdaj in kako so se v slovenski glasbeni praksi pojavile mejne glasbene vsebine in oblike;
b) v kolikšni meri jih obravnava pripadajoč teoretski in pred-teoretski (promocijski, publicistični) diskurz;
c) kako lahko razložimo konkretni preplet teh ustvarjalnih praks in reflektirajočih diskurzov preko specifik lokalnega kulturnega ekosistema.

Analizirali bomo torej oblike udejanjanja mejnih glasbenih praks ter načine, na katere jih družba reflektira. Raziskati želimo tudi to, kateri deležniki, institucije in drugi akterji so bili odločilni za vzpostavitev obstoječega polja mejnih glasbenih praks in teoretskega diskurza  v našem prostoru.

Povezave na referenčne vsebine:

- Marko Karlovčec: 
kritika koncerta Johna Tilburyja, Radio Študent, 24.9.2016

- Anže Zorman: 

- Luka Zagoričnik: 
Odzven improvizacije?, Odzven 16.03.2011

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni