Zbor za publiko

Kaj smo gledali in kaj smo videli

Zbor želi povezati ustvarjalce ljubljanske neodvisne scene v najelementarnejšem skupnem imenovalcu, ki konstituira smisel našega početja – to je gledalec. Na Zborih diskutiramo o aktualnih uprizoritvah na ljubljanski neodvisni sceni in to z namenom, da formiramo prostor reflektirane diskusije i dialoga o tem, kaj gledamo, kako gledamo in kaj vidimo.

Vzpostaviti želimo odprt pretok izključno gledalskih izkušenj, mnenj, refleksij in pričakovanj. Pri tem ne gre za to, ali so te predstave vrhunske ali povprečne, ne gre za ocene in klasifikacije, ne gre za prezrte ali razvpite, gre za to, da odpremo prostor za razliko med tistim, kar smo gledali in kar smo videli – gre za našo gledalsko predstavo o predstavi.

Partnerji Zbora za publiko smo bili od leta 2019 do 2022.

Zbor za publiko je bil del platforme Neodvisni.
www.neodvisni.art

Anita Wach: Beležke, 12. 2. 2021
O zboru za publiko po Ventilatorju (Trip-tih)

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni