Zavod Sploh

Uprizoritve

28.6.2020

Irena Z. Tomažin: Mes(t)o glasu

28.3. Stara mestna elektrarna, Elektro Ljubljana ob 20:00

Predstava Irene Tomažin Zagoričnik Mes(t)o glasu je nadaljevanje raziskovanja odnosa med telesom, glasom in prostorom. Avtorica se s tremi soustvarjalkami posveti raziskovanju mnogoterih izvorov glasu, njegove mesenosti, materialnosti in duhovnosti, njegovega pomena in mesta v vsakdanjem življenju. Gre za raziskovanje procesov, ki se zgodijo, ko volja kultiviranega mesa popusti in dopusti, da se iz čuječega in občutljivega mes(t)a pojavi glas zgolj v svoji prisotnosti, razrešen dihotomije med subjektom in objektom, med kulturo in naravo, med individualnim in družbenim, med ranljivim bitjem in močjo uprizarjanja.

Kako dopustiti, da se zgodi glas kot oživljanje in prisluškovanje mnogoteremu zvočnemu prostoru znotraj in zunaj posameznega in skupnega telesa? Telesa, ki posluša in rezonira s slišanim. Glas je včasih otipljiv in neposredno vstopa v telo, bližina tega mesta pa nam je zaradi pozabe in odtujitve naše najbolj mesene notranjosti čudno tuja.
https://www.sploh.si/si/uprizoritve/uprizoritveni-projekti/mesto-glasu

Fotografija: Nada Žgank
Fotografija: Nada Žgank

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni