Zavod Sploh
Na delo!NapovednikArhivFotografija

Na delo!

foto: arhiv avtorjev
foto: arhiv avtorjev
Opus (2022–2023)
Avtorji: Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba, Špela Trošt

Ali zakaj delaš?
Delo štirih idealnih parazitov
Ko trčita logika želje in razredna zavest
Ko gospodinjsko delo postane predstava
Kaj boš, ko boš velik_a?
Svoboda pri delu. Svoboda skozi delo. Svoboda od dela.
Moje delo
Jezik je tisti, ki govori, ne avtor.” (Barthes)
Brez pavze ni muske.
Delo, ki hoče biti nevidno
Edini trenutek, ko ne delam, je, ko ležim na plaži
Ko ti povejo, da si odsluži
Knjižno delo
Poglobljena obravnava koncepta dela.
Tu in tam je treba nastaviti ogledalo in si priznati, kako je umetnost impotentna
Pa kaj če je Ferragosto, mi delamo!
Telo kot orodje kolektivnega dela
Ali je koncert za osla res koncert?

Tovarne smrti so skoraj mistično sporočale »Arbeit macht frei«, pariški zidovi pa so nosili revolucionarna sporočila »Ne travaillez jamais« (Debord, 1953). V etimološkem smislu ima beseda delo v različnih jezikih mnogo izvorov – zasledimo lahko latinski Tripalium, ki nakazuje na mučenje, in grški Ergon, ki govori o skrbi do drugega. Bi lahko rekli, da je delo razmerje med dvema konceptoma – mučenjem in skrbjo?

Od sužnjelastništva do fevdalnih razmerij, od marksističnih analiz do kapitalistične ideje stalnega napredka, od feminističnih zahtev vrednotenja skrbstvenega in nevidnega dela do sodobne teorije odrasti, ki proizvodnjo postavi v kontekst ekološke krize, je bil koncept dela skozi zgodovino obravnavan iz različnih perspektiv. Seveda ne moremo mimo 500-letne protestantske tradicije posvečevanja in poveličevanje dela (Weber, 1905), kjer se opravljanje dela in kako pri tem postati boljši in učinkovitejši razume kot znak morale in etike. V klasičnih časih je aristokracija delo zaničevala, vendar so takratni filozofi, kot je John Locke, razvili puritansko idejo kreposti skozi trpljenje, ki je upravičevala trud delavskega razreda kot nekaj plemenitega. Stoletja kasneje je teorija toka (to je stanje resnične zavzetosti pri delu) ključ do sreče in uspeha v delu artikulirala kot nenehno ravnovesje med tesnobo, kjer je težavnost previsoka za človekovo spretnost, in dolgčasom, kjer je težavnost prenizka (Csíkszentmihályi, 1990). Danes poznamo korporacije, ki najemajo menedžerje sreče in vpeljujejo vaje za spodbujanje dela s tokom: Ljubiti, kar delaš. Biti fanatičen v delu. Biti predan delu, ker je delo vir osebnega zadovoljstva in sreče. Vendar vemo, da so izkušnje toka redke, saj je to predvsem teorija specializiranega strokovnega znanja. Psihologijo strokovnjakov so namreč preučevali na številnih področjih (npr. šahisti, kirurgi, glasbeniki, baletniki, športniki; Ericsson, Krampe in Tesch-Römer (1993); Chase in Simon (1973), tem strokovnjakom pa je skupno, da aktivno delujejo na izjemno opredeljenem in ozkem področju in prejemajo pogoste povratne informacije visoke kakovosti, kar je neprimerljivo z večino obstoječih delovnih mest. Kako torej, da je partikularna teorija toka na delu postala splošna teorija sreče na delu? Če je tok povezan s strokovnim znanjem in če strokovnost ni (ali je le slabo) povezana s srečo, zakaj bi bil tok povezan s srečo? Morda je eden od načinov, kako razumeti tok v smislu sreče, ta, da ga umestimo v tradicijo stoikov, ki so učili, da se sreča najde v dejavnem sodelovanju s svetom (Treating each and every moment—no matter how challenging—as something to be embraced, not avoided). Tudi Nietzsche in Russell sta imela podobne zamisli, le da se tok pri njima spogleduje s fanatičnim in obsesivnim.

Ko razmišljamo o sreči in zadovoljstvu pri delu, naletimo tudi na vprašanje smisla in koristnosti. Večina ljudi resnično želi verjeti, da na nek način prispevajo k svetu in  znorijo, zbolijo ter postanejo nesrečni, če se jim to zanika. V naši družbi koristno delo pogosto ni spoštovano in je slabo plačano, kljub temu da gre po navadi za službe s težkimi pogoji dela, medtem ko je ogromno nesmiselnih služb zelo dobro plačanih. David Graeber govori o teh nekoristnih službah kot o delovnih mestih, namenjenih samim sebi, o »usranih službah«, ki ne koristijo nikomur. Tudi ljudje, ki jih opravljajo, se po njegovem zavedajo, da ne bi bilo nobene razlike, če bi jutri prenehali s svojim delom (Graeber, 2018). Nekateri veliki ekonomski misleci, kot je John Keynes, so napovedovali, da bo tehnologija tako napredovala, da bomo do konca stoletja dosegli 15-urni delovni teden. Namesto skrajšanega delovnika se danes množi količina nesmiselnega dela z domnevo, da je več delovnih mest bolje ne glede na vse. Poleg novih oblik dela, ki popolnoma zamegljujejo izbojevano razmerje med delovnim in prostim časom, poleg človeškega dela, ki ga usmerjajo in preverjajo algoritmi, in poleg nehumanih delovnih razmer post kolonialnega značaja v zadnjih letih spremljamo porast izgorelosti na delovnem mestu, večanje depresivnih obolenj in odpora proti delu.

Morda je napočil trenutek, da na globalni ravni premislimo, koliko dela dejansko moramo opraviti in koliko bistvenih nalog lahko opravi tehnologija. Kajti, da bi delali manj, je stvar prilagoditve ukoreninjenega, historično pogojenega vrednotenja dela. Ta prilagoditev, poleg skrbi za dostojno življenje vseh, terja tudi prepoznanje tistih vrednosti, ki danes ne spadajo pod to, kar štejemo za “delo”, a vseeno temeljno prispevajo k razvoju družbe.

Avtorji: Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba, Špela Trošt
Produkcija: Teja Reba, samozaposlena v kulturi
Koprodukcija: Zavod Sploh
Partnerji: Zavod Bunker, Associazione Culturale YANVII, Moderna galerija, Zavod En-Knap
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS

2.12.2022

Na delo! #5: Ogrevanje | Loup Abramovici | Ministrstvo za kulturo RS

2. 12. 2022, 8h–16h, Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova ulica 10

Loup Abramovici
Ogrevanje
Akcija v trajanju
V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS

Delo opusa  Na delo! (Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba in Špela Trošt)

#ogrevanje za katastrofo, #ogrevanje za levji skok v prihodnost, #ogrevanje v času kriz, #ogrevanje kot okrevanje, #ogrevanje za nič, #ogrevanje za zdrav duh v zdravem telesu, #ogrevanje za nekaj, kar šele pride, #ogrevanje za predstavo, ki je nikoli ne boste dočakali, #ogrevanje za najboljšo predstavo na svetu, #ogrevanje za vse nevidne delavce, #ogrevanje v solidarnosti ... Ogrevanje je vsakodnevno delo plesalca.

Delo plesalca vedno ostaja očem gledalcev nevidno, kar vidimo, je le popolnost, kajti plesalec na odru ne dela, on pleše. Naloga plesalca je namreč ta, da izbriše vsako sled dela, vsak kanček napora. Preseči mora samega sebe, tako da ni več razvidna vpetost telesa v lastno reprodukcijo – le takrat se lahko vzpostavi dejanska razlika med umetnostjo in življenjem.

Plesalec je medij in umetniško delo hkrati, pri tem uporablja samo svoje telo: njegovo početje ne onesnažuje. Ne pušča sledi. Ničesar ne akumulira. Vedno samo ponavlja in izboljšuje, ničesar ne zavrže. Plesalec malo in zdravo je. Se veseli, ko najde drobtino svobode v nemogočih omejitvah. Ne rabi plina, saj ogreva samega sebe. Je fleksibilen, reaktiven in v stalni pripravljenosti. Plesalec je opremljen s prav vsem, da bo preživel različne planetarne krize. Plesalec, naša prihodnost!

Izvedba: Loup Abramovici
Ideja: Loup Abramovici in Teja Reba
Produkcija: Teja Reba
Koprodukcija: Zavod Sploh
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS

Na delo! (2022–2023) se ukvarja s problemom dela. Preko različnih umetniških situacij, ki so postavljene v specifična okolja, nas nagovarja k razmisleku o tem, kaj je smisel in vrednost dela, na kakšne načine delo doživljamo v vsakdanjem življenju in kako je na delu umetnost. Umetniška dela so zato v prvem poglavju (2022) kontekstualno umeščena na tiste lokacije, ki v družbi igrajo tvorno vlogo pri oblikovanju politik na področju dela, bolj specifično pri oblikovanju strategij na področju dela v kulturi, v javne servise, ki odgovarjajo na težave z delom, v institucije, ki izobražujejo prihajajočo delovno silo in v prostore, ki skrbijo za sodobne prakse na področju umetnosti. Tovrstna prostorska in časovna umeščenost del, namenjenih (p)ogledu tako zaposlenih v institucijah kot povabljenim in naključnim obiskovalkam, želi razširiti polje vidnosti umetniškega dela in njegove recepcije. V drugem poglavju (2023) bodo umetniška dela v celoti predstavljena v razstavnem in uprizoritvenem formatu.

Prihajajoči dogodki:
Sreča na delu
636,78

Pretekli dogodki:
Sanjam, torej delam
Jaz ne delam, jaz prakticiram kolektivnost
Prosti čas
Avtoportret


Spremljajte nas
in ostanite obveščeni