Zavod Sploh
Lana Zdravković: Vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebahNapovednikArhiv

Lana Zdravković: Vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebah

performans
V okviru projekta Na delo! (Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba, Špela Trošt)


Koncept in izvedba: Lana Zdravković

Umetniško vodstvo in produkcija: Teja Reba, samozaposlena v kulturi
Koprodukcija: Zavod Sploh in KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje
Partner: Zavod Bunker Ljubljana
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

24. 4. 2023, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
25. 4. 2023, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
2. 12. 2023, Celjski dom, Celje
18. 5. 2024, Inkubator, MariborPerformans preizprašuje napetost med materialnimi pogoji človeške eksistence in logiko želje, ter kako se ta dva področja medsebojno sooblikujeta znotraj vsake-ga posameznika-ce. Performerko še posebej zanima v kakšnem medsebojno pogojevanem odnosu sta želja in razredna zavest oziroma v kakšnem odnosu sta družbeno bitje in družbena zavest. Ali so zmožnosti in potrebe resnično lahko kadar koli v harmoničnem odnosu ter od koga/česa je to odvisno? 

Na delo! (2022–2023) se ukvarja s problemom dela. Preko različnih umetniških situacij, ki so postavljene v specifična okolja nas nagovarja k razmisleku o tem, kaj je smisel in vrednost dela, na kakšne načine delo doživljamo v vsakdanjem življenju in kako je na delu umetnost. Umetniška dela so zato v prvem poglavju (2022) kontekstualno umeščena na tiste lokacije, ki v družbi igrajo tvorno vlogo pri oblikovanju politik na področju dela, bolj specifično pri oblikovanju strategij na področju dela v kulturi, v javne servise, ki odgovarja na težave z delom, v institucije, ki izobražuje prihajajočo delovno silo, in v prostore, ki skrbijo za sodobne prakse na področju umetnosti. Tovrstna prostorska in časovna umeščenost del, namenjenih (p)ogledu tako zaposlenih v institucijah kot povabljenim in naključnim obiskovalkam, želi razširiti polje vidnosti umetniškega dela in njegove recepcije. V drugem poglavju (2023) bodo umetniška dela v celoti predstavljena v razstavnem in gledališkem formatu.

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni