Zavod Sploh
Lana Zdravković: Vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebahNapovednikArhiv

Lana Zdravković: Vsak po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebah

performans
V okviru projekta Na delo! (Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba, Špela Trošt)


Koncept in izvedba: Lana Zdravković

Umetniško vodstvo in produkcija: Teja Reba, samozaposlena v kulturi
Koprodukcija: Zavod Sploh in KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje
Partner: Zavod Bunker Ljubljana
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana

24. 4. 2023, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
25. 4. 2023, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
2. 12. 2023, Celjski dom, CeljePerformans preizprašuje napetost med materialnimi pogoji človeške eksistence in logiko želje, ter kako se ta dva področja medsebojno sooblikujeta znotraj vsake-ga posameznika-ce. Performerko še posebej zanima v kakšnem medsebojno pogojevanem odnosu sta želja in razredna zavest oziroma v kakšnem odnosu sta družbeno bitje in družbena zavest. Ali so zmožnosti in potrebe resnično lahko kadar koli v harmoničnem odnosu ter od koga/česa je to odvisno? 

Na delo! (2022–2023) se ukvarja s problemom dela. Preko različnih umetniških situacij, ki so postavljene v specifična okolja nas nagovarja k razmisleku o tem, kaj je smisel in vrednost dela, na kakšne načine delo doživljamo v vsakdanjem življenju in kako je na delu umetnost. Umetniška dela so zato v prvem poglavju (2022) kontekstualno umeščena na tiste lokacije, ki v družbi igrajo tvorno vlogo pri oblikovanju politik na področju dela, bolj specifično pri oblikovanju strategij na področju dela v kulturi, v javne servise, ki odgovarja na težave z delom, v institucije, ki izobražuje prihajajočo delovno silo, in v prostore, ki skrbijo za sodobne prakse na področju umetnosti. Tovrstna prostorska in časovna umeščenost del, namenjenih (p)ogledu tako zaposlenih v institucijah kot povabljenim in naključnim obiskovalkam, želi razširiti polje vidnosti umetniškega dela in njegove recepcije. V drugem poglavju (2023) bodo umetniška dela v celoti predstavljena v razstavnem in gledališkem formatu.

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni