Zavod Sploh
Loup Abramovici: Jaz ne delam, jaz prakticiram kolektivnostNapovednikArhiv

Loup Abramovici: Jaz ne delam, jaz prakticiram kolektivnost

foto: Nada Žgank
foto: Nada Žgank
Performans, 30’
V okviru projekta Na delo! (Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba, Špela Trošt)

Koncept in izvedba: Loup Abramovici

Produkcija: Teja Reba, samozaposlena v kulturi
Koprodukcija: Zavod Sploh
Partner: Zavod Bunker (v okviru evropskega projekta Stronger Peripheries: Southern Coalitions (Močnejše periferije: Južno partnerstvo)
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS


10. 2. 2022, Stara mestna elektrarna Ljubljana
Običajno ljudje svoje delo opravljamo zaradi ekonomskih razlogov, delo je lahko nenačrtovana posledica nekaterih življenjskih odločitev ali izbire študija. Delo pogosto spremljata tudi rutina in točno določen urnik, ki jima sledi obdobje počitka, dopusta, zapravljanja in ponoven vstop v običajen cikel proizvodnje z istimi ljudmi, v istih prostorih. Če aktivnost ne uspe vzbuditi določenega smisla v tistem, ki jo izvaja, le-ta postane prazna, obremenjujoča, ne zadovoljujoča. Nezadovoljstvo na delovnem mestu pogostokrat izhaja ravno iz nesorazmerja med tem, kar bi delavec želel, in tem, kar od njega zahtevamo.

To kar počnem, sem vedno smatral kot nekaj povsem oddaljenega od običajnih oblik dela. Kreativni proces, ki je ključen aspekt umetniškega dela, se dejansko razlikuje od ustaljenih načinov proizvodnje in delovnih razmerij, ki jih pogojuje kapitalistični ekonomski sistem. Ker je bistvo umetniške prakse odkrivanje nečesa, kar še nujno ne vemo, je manj obremenjena z vnaprej določenimi postopki, kot je to pri večini ostalih delovnih praks. Prostor med namero in rezultatom je zatorej pregiben, igriv in s tem potencialno nudi zaznavo drugačnega sveta (izstopa iz sistema, iz rutine) in dekolonizacijo domišljije, ne samo nastopajočim, temveč tudi občinstvu.

V mojem primeru je moje telo glavno “delovno” orodje: sedimenti mojega spomina in življenjskih izkušenj, občutja, intuicije, čustva, vse to lahko v ustvarjalnem (delovnem?) procesu prikličem. To pogosto počnem v skupini – ta aspekt je zame še posebej pomemben in verjetno definira posebnost umetniškega ustvarjanja. Vsakič znova se okoli umetniškega projekta oblikuje heterogena in začasna skupnost, ki v določenem obdobju diha skupaj. Predanost raziskovanju abstraktnih idej in z njimi povezane telesnosti, želja po izmenjavi, ki s sabo prinese spore, nestrinjanja, iskanje rešitev, zame predstavlja prakticiranje kolektivnosti v najboljšem pomenu besede. Ob delu, ki je izenačeno s prakticiranjem kolektivnosti, začutim redke trenutke globokega zadovoljstva, sreče, hipnega smisla bivanja.

Odrsko umetniško delo je tako dvojno delo, kajti je delo umetnika in delo občinstva, ki pa se v samem trenutku stika vedno znova razblinita – kar ostane je nevidno kolektivno delo.


Na delo! (2022–2023) se ukvarja s problemom dela. Preko različnih umetniških situacij, ki so postavljene v specifična okolja, nas nagovarja k razmisleku o tem, kaj je smisel in vrednost dela, na kakšne načine delo doživljamo v vsakdanjem življenju in kako je na delu umetnost. Umetniška dela so zato v prvem poglavju (2022) kontekstualno umeščena na tiste lokacije, ki v družbi igrajo tvorno vlogo pri oblikovanju politik na področju dela, bolj specifično pri oblikovanju strategij na področju dela v kulturi, v javne servise, ki odgovarjajo na težave z delom, v institucije, ki izobražujejo prihajajočo delovno silo in v prostore, ki skrbijo za sodobne prakse na področju umetnosti. Tovrstna prostorska in časovna umeščenost del, namenjenih (p)ogledu tako zaposlenih v institucijah kot povabljenim in naključnim obiskovalkam, želi razširiti polje vidnosti umetniškega dela in njegove recepcije. V drugem poglavju (2023) bodo umetniška dela v celoti predstavljena v razstavnem in uprizoritvenem formatu.

29.1.2023

Na delo! razstava, +MSUM 10h–18h / Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba in Špela Trošt

Na delo! razstava
+MSUM, 29. 1. 2023, 10h–18h

Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba in Špela Trošt

Zadnja priložnost za ogled razstave Umetnost na delu in edina za ogled enodnevne razstave Na delo!
Ob zatvoritvi razstave Umetnost na delu, predstavljamo enodnevni dogodek Na delo! razstava, ki so jo zasnovali Loup Abramovici, Tomaž Grom, Teja Reba in Špela Trošt. Razstava v razstavi sopostavlja dela umetnic_kov, ki so vključeni v razstavo Umetnost na delu in dela omenjenega kolektiva.

Razstavljena dela so bila v izhodišču zasnovana kot kontekstualno specifične akcije za različne lokacije, ki v družbi igrajo tvorno vlogo pri oblikovanju politik na področju dela, bolj specifično pri oblikovanju strategij na področju dela v kulturi, za javne servise, ki odgovarjajo na težave z delom, za institucije, ki izobražujejo prihajajočo delovno silo in za prostore, ki skrbijo za sodobne prakse na področju umetnosti. 


Dela bodo v muzeju aktivirana ob določenih urah:
Knjižno delo, 10h–18h
Avtoportret, 10h–18h
Ogrevanje, 10h–12h in 14h–16h
Sreča na delu, 10h–12h in 14h–16h
636,78, 10h–12h in 14h–16h
Moje delo, 10h–18h
Kaj boš, ko boš velik_a?, 10h–12h in 14h–16h
Pavza 12h–14h

Na dogodku sodelujemo tudi s Kooperativo THD (DTP/Analecta, Založba /*cf., Založba Krtina, Založba Sophia, Založba Studia humanitatis), ki z razstavo Knjižno delo v ospredje postavlja teoretske knjige na temo dela. Razstava obiskovalcem omogoča neposreden in sistematičen pregled znanstvenoraziskovalne in strokovne literature, ki večplastno in poglobljeno obravnava koncept dela skozi analizo različnih zgodovinskih in kulturnih oblik dela, delovnih odnosov, paradoksov dela, procesov globalizacije ter različnih zgodovinskih in socialnih oblik izkoriščanja delavk in delavcev. Knjižno delo bo na ogled: 10h–18h. Kuratorka tega dela je filozofinja in kreativna urednica dr. Magdalena Germek. 
 
Produkcija: Teja Reba, samozaposlena v kulturi
Koprodukcija: Zavod Sploh, Kooperativa THD
Partner: Moderna galerija
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS


Zahvala: Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, Zavod EN-Knap


Spremljajte nas
in ostanite obveščeni