Zavod Sploh
ŠiftArhiv

Šift

Šift se giblje znotraj institucij zdravstva, sociale, prava in izobraževanja.
Šift ne izumlja. Šift evidentira evidentno.
Šift uprizarja s tistimi in za tiste, ki v teh ustanovah delajo in živijo.
Šift je performativni format, ki bo v obdobju 2018–2022 evidentiral sistemske vrzeli na štirih tematskih področjih: zdravje, znanje, delo, pravica. 

Od leta 2020 je Šift del platforme Neodvisni.

Šift 2018 – zdravje


Umetniški vodja: Bojan Jablanovec
koordinatorka in producentka: Špela Trošt
Produkcija: Via Negativa in Zavod Sploh
Programska podpora: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana


2.7.2021

Šift#19: Za vsako rit raste šiba

Koncert

Švicarija, v okviru Pripovedovalskega festivala - 2.7. ob 21h

V Franciji pogosto pravimo, da resnica vedno prihaja iz ust otrok (La verité sort toujours de la bouche des enfants.). Ko sem razmišljal o ideji pravičnosti, sem spoznal, da ta beseda nosi breme konceptov, kot so enakost, zakon, pravilo, morala, kaznovanje, resnica ..., za katere se zdi, da jih vsak odrasel človek ... razume. Vprašal sem svoje otroke, kaj ta beseda pomeni zanje, in spoznal, da se jim zdi sama po sebi zelo abstraktna, četudi imajo svoj nabor idej o tem, kaj je pravično ali nepravično. Zato sem nekaj otrok povabil, naj napišejo misli o svoji viziji pravičnosti. Nekaj delavnic z otroki, sodelovanje pesnika, skladatelja, glasbenikov ­– in pesem je zaživela.

Zamisel in koncept: Loup Abramovici
Zapisane misli za pesem: Jad, Majdal, Rand in Wasim Abdulmonaem, Ava in Bela Abramovici Reba, Mila Bezjak Stegnar, Kajetan Pertot Weis
Pesem na podlagi zapisanih misli: Primož Čučnik
Glasba: Tomaž Grom
Izvajajo: Jad Abdulmonaem, Ava in Bela Abramovici Reba, Kajetan Pertot Weis, Teodora Novaković, Ema Baša Poderžaj, Jaro Zorc, Jošt in Vid Drašler, Loup Abramovici in Tomaž Grom


Šift 2021 – pravica

V letu 2021 bo Šift evidentiral sistemske vrzeli na področju v slovenski ustavi zapisanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin: “V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi smo pred zakonom enaki.” (Ustava RS, 14. člen).

Produkcija: Via Negativa
Koprodukcija: Zavod Sploh
Programska podpora: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni