Zavod Sploh
Šift 2018 - zdravjeArhiv

Šift 2018 - zdravje

Že leta 1999 so anketiranci v raziskavi Slovensko javno mnenje na prvo mesto vrednot postavili zdravje (pred družino, delom, domovino, vero …)
V raziskavi Centra za socialno psihologijo 1998 je 93 % učencev 8. razredov slovenskih osnovnih šol vrednoti zdravja prisodilo najvišjo oceno (pred prijateljstvom, spolnostjo, zabavo, uspehom …) 
Zdravje je postalo ideologija. Bolezen je sistemsko breme, ki ogroža razvoj in uspeh družbe, podjetja, družine, posameznika. Različne oblike discipliniranja in samonadzora nad telesom so postale norma, ki se udejanja z davčno politiko, sodno prakso, vzgojo in izobraževanjem, medijsko stigmatizacijo …

Vodenje delavnic in javnih predstavitev: Tomaž Grom, Loup Abramovici

ŠIFT#4 KEEMO

26. januar 2019
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana

ŠIFT#3 RAKIČAN
5. december 2018
Dom starejših, Rakičan

ŠIFT#2 PELIKAN SOSTRO
17. oktober 2018
Zavod Pelikan – Karitas, terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, Ljubljana Sostro.

ŠIFT#1 HRASTOVEC
13. junij 2018
Socialno varstveni zavod Hrastovec, ustanova za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, Hrastovec v Slovenskih Goricah

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni