Zavod Sploh
Šift 2019 - znanjeFotografija

Šift 2019 - znanje

Prvega januarja 2017 je imela Slovenija 406.997 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo in 431.161 prebivalcev, ki so imeli končano največ osnovno solo. (Statistični urad RS)

Anketa Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici iz leta 2015 ugotavlja, da 72,9 % vprašanih meni, da je znanje v Sloveniji premalo cenjeno in da je samo 45 % prepričanih, da znanje vpliva tudi na možnost boljše zaposlitve. (FUDŠ, Družba znanja)

Andreja Barle Lakota, bivša državna sekretarka ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, opozarja, da šole postajajo “organizacije za hitro dostavo znanja".
"Intenziviranje pomena uporabnosti znanja, znanja za tukaj in zdaj, ne da bi krepili moč znanja pri preseganju obstoječega, moč osvobajanja, utopične dimenzije znanja, pomeni zanikati njegovo bistvo.
Nepremišljeno zabrisovanje značilnosti in meja med formalnim in drugimi vrstami znanja pa lahko šole spreminja samo v podjetja za hitro dostavo doslej znanega”. (Andreja Barle: Instrumentalizacija znanja – šole organizacije za hitro dostavo znanja?, 2007)

Šift 2018 zdravje
Po Althusserju je šola ideološki aparat države, ki skrbi za reprodukcijo obstoječih produkcijskih razmerij. “Seveda nam vsesplošna ideologija razlaga šolo kot nevtralno (laično), spoštljivo do zavesti otrok, kot pot k njihovi svobodi, morali, odgovornosti odraslih oseb – šola kot vir znanja in zgleda [...] Poleg tehnik (spretnosti) in spoznanj se tokom šolanja naučimo še pravil lepega vedenja, pravil ustreznega ravnanja glede na položaj, pravil morale, državljanske zavesti in poklicne zavesti – pravil podrejanja ureditvi razrednega gospostva. Naučijo nas tudi pravil pravilnega govora, jezika, pisanja, pravil pravilnega ukazovanja – pravilnega načina govora do podrejenih. Z besedo se torej zagotavlja dominacija vladajočega razreda, preko reprodukcije podrejanja pravilom vladajoče ideologije in prakticiranja tega podrejanja.” (Zlatko Kovačič: Ideološki aparat države)

Koordinatorka in producentka: Špela Trošt
Umetniški vodja: Bojan Jablanovec
Video dokumentacija: Martina Dervarič
Produkcija: Via Negativa
Koprodukcija: Zavod Sploh

ŠIFT#5 in #6 VRTEC MEŽICA
2. in 16. april 2019
Delavnice vodita Loup Abramovici in Andrej Fon

ŠIFT#7, #8 in #9 OŠ Videm pri Ptuju
13. in 16. maj 2019
Delavnice vodijo Loup Abramovici, Andrej Fon, Tomaž Grom

ŠIFT#10 PF, FF, FDV
14. maj 2019
Delavnice vodi Tomaž Grom

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni