Zavod Sploh

Šift 2021 - pravica

V letu 2021 bo Šift evidentiral sistemske vrzeli na področju v slovenski ustavi zapisanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin: “V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi smo pred zakonom enaki.” (Ustava RS, 14. člen).

Koordinatorka in producentka: Špela Trošt
Umetniški vodja: Bojan Jablanovec

Produkcija: Via Negativa
Koprodukcija: Zavod Sploh
Programska podpora: Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana

ŠIFT #16: DIHAJ
Instalacija
16.–18. april 2021
FOTOPUB, Ljubljana
Zamisel in koncept: Olja Grubić
Dihajo: Olja Grubić, Anita Wach, Kristina Aleksova, Sara Horžen, Zala Mojca Jerman Kuželički, Nina Goropečnik, Jernej Škof, Mitja Lovše, Lina Akif, Loup Abramovici, Rea Vogrinčič, Timotej Novaković, Aleksandra Kmetič, Tim Lončar, Ines Šimunić, Tina Habun, Ena Kurtalić, Delajda Didi Solin

Živimo med prvim vdihom in zadnjim izdihom. Dihamo, da bi živeli, živimo tako, kot dihamo. Z dihanjem dovajamo kisik v možgane, dihanje proizvaja misli. Dihanje je borba za življenje, borimo se za svoj obstoj, za svoj pomen, za svojo misel. Skozi minimalistično akcijo instalacije motrimo osnovno človekovo pravico do obstoja, skozi vizualno poetiko prikazujemo boj za to osnovno pravico. Pustimo si dihati, pustimo dihati tudi drugim.

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni