Zavod Sploh
Moja pojavnost nima več ostrih robovFotografijaVideo

Moja pojavnost nima več ostrih robov

performans, 2021

Nekoliko preoblikovani fragmenti iz doktorske disertacije
Z vzpostavitvijo žive fizične prisotnosti in neposrednih relacij med subjekti kot zavezujoče izvirnosti performativnih praks nujno hkrati konstituiramo tudi že njihovo neizbežno omejitev. Enkratnost in avtentičnost kreativnega procesa ali neponovljivost dogodka je neizogiben pogoj za njegov obstoj, a ga hkrati obsoja na stanje nemoči znotraj sodobne industrije kulturnih proizvodov, namenjenih nenehni množični reprodukciji. Zahteva po fizični prisotnosti postavlja performativne umetnosti s kvantitavnim omejevanjem soprisotnih subjektov v kontradiktoren položaj nasproti naraščajoči masovni konzumaciji drugih medijev.

Novi mediji so razširili in preoblikovali načine prisotnosti s kombiniranjem fizičnosti in simulakrov, z razgradnjo teles v prostoru, s simultanimi prisotnostmi, oddvojitvijo telesa in glasu, podvojitvami, fragmentarnostjo ...
Čedalje večja prisotnost virtualnih teles, glorioznih teles, teles brez organov, fraktalnih teles, fantomskih teles in fluidnih teles nas namreč svari pred prihodnostjo, zaznamovano z odsotnostjo snovnih teles.
Preden sem se posvetila delu producentke, sem kot igralka, dramaturginja in pomočnica režije soustvarila več kot 30 projektov. In jih v različnih vlogah še naprej soustvarjam.

V svojem delu se neprestano pomikam v obeh smereh, torej na relaciji telo – osmišljanje in na relaciji misel – utelešanje. Primer prve je doktorska disertacija, v kateri utemeljujem  različne artikulacije pojavnosti prisotnosti znotraj teorije in prakse, in primer druge je performans Ko bom velik, bom predstava, v kateri tematika koncepta prisotnosti (iz doktorske disertacije) postane osrednja tema performansa.

Zlasti me vznemirjajo tiste prakse, kjer stopi v ospredje performativni aspekt. Tiste prakse, ki odpirajo tudi vprašanja realnega, virtualnega, telesnega, predstavljanja, dogodka, prečenja, odprte forme …

Leta 2016 sem doktorirala na Oddelku za filozofijo in teorijo vizualne kulture na Primorski univerzi z doktorsko disertacijo Genealogija pojma prisotnosti v uprizoritvenih umetnostih.

Avtorica in izvajalka: Špela Trošt
Zvok: Tomaž Grom
Video: Špela Trošt, Tomaž Grom

20. 10. 2021 – Simpozij Dialog: Umetnost in kontinuiteta, Stara mestna elektrarna
13. 10. 2021 – NAGIB Izložba 2# – serija performativnih gest, Maribor
5. 8. 2021 – festival Topografije zvoka, galerija ŠKUC Ljubljana

Fotografija

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni