Zavod Sploh
NištrcFotografijaVideo

Ništrc

Zvočni performans, 2008

Tomažu Gromu se je v petnajstletnem sodelovanju s številnimi gledališkimi in filmskimi režiserji in koreografi iz različnih razlogov nabralo kar nekaj zavrnjenih zvočnih in glasbenih ništrcev. Performans je bolj kot ne pretveza, da sicer neuporabljena, a za avtorja pomembna dela, slednjič le pridejo v javnost.

Ideja je nastala iz potrebe zlitja umetniškega delovanja na glasbenem in gledališkem področju. Glasba kot povsem abstraktna umetnost in gledališče kot predvsem konkretna, stvarna umetnost postaneta osnova za zvočni performans. Performans se sprašuje o diktiranem in svobodnem avtorstvu, o razmerju med avtorstvom in zgolj izvajanjem umetniške akcije, med zavednim in nezavednim avtorstvom, med zavestno kontroliranimi in naključno vzpostavljenimi pomeni in znaki. Torej premislek o lastnem mediju ustvarjanja, o zavračanju lastnega medija, ustaljenih postopkih, principih, o pritisku na umetniško proizvodno/potrošnjo. Z vsemi omenjenimi temami se NIŠTRC ukvarja neposredno in posredno preko zvočnega in glasbenega materiala avtorja Tomaža Groma. Giblje se znotraj glasbenega, performativnega in vizualnega polja ustvarjanja.

Projekt gre v tematskem smislu korak naprej od zvočnega performansa BRUTO, ki se je omejil na birokratske pogoje in njihov odzven umetniškega ustvarjanja. Tokrat avtorja bolj kot izhodišče, zanima usoda umetniškega izdelka. Svoja zavrnjena dela na novo zapakira in jih še enkrat da na rapolago, gledalec, poslušalec izbira, kaj in kako bo sprejel/kupil.

Ustvarjalci
Zamisel: Tomaž Grom, Špela Trošt
Izvajalci: Tomaž Grom, Aria Bragalini, Devi Bragalini, Nuka Grom, Enej Grom, Niko Novak, Marina Gumzi, Dj Bakto, Alja Kapun, Grega Zorc
Koproducent: Yanvii, Italija
Fotografija: Marcandrea

20.12.2008, Mestni muzej Ljubljana
20.10.2009, Borštnikovo srečanje, Maribor

Ništrc je uvrščen v Artservisovo zbirko umetniških del.

Audio:
Borštnikovo srečanje_foto: Marcandrea
Borštnikovo srečanje_foto: Marcandrea

Fotografija

Spremljajte nas
in ostanite obveščeni